Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Türk Medeni Kanunu kapsamında akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının gerekli şartları ;

  • Akıl hastalığının evlilikten sonra ortaya çıkması,
  • Müşterek hayatın akıl hastalığı nedeniyle eş için çekilmez hale gelmesi,
  • Akıl hastalığının geçici olmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu

Dava açma hakkı olan kişi akıl hastası olmayan eştir. Akıl hastası olduğu iddia edilen eş olan davalının fiil ehliyetinin olup olmadığının dava sırasında tespit edilmesi gerekmektedir. Mahkeme akıl hastası olduğu iddia edilen eşin fiil ehliyetinin tespitini resen yapmaktadır. Davalı olan eşin fiil ehliyetinin olmadığı kanaatine varıldığı takdirde davalının yasal temsilcisinin davaya dahil edilmesi gerekecektir. Davalının yasal temsilcisi tarafından dava takip edilecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması Şartı

Evlenme esnasında akıl hastası olan biriyle evlenmek mümkündür. Şöyle ki; resmi sağlık raporu kapsamında akıl hastası olan kişinin evlenmesinde sakınca görülmediği takdirde akıl hastası olan kişi evlenebilmektedir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın gerçekleşmesi için eşlerden birinin akıl sağlığının yerinde olmaması gerekecektir.

Bu durum yalnızca akıl hastası olan kişiler için geçerli olan bir durum olmakla; ağır ve iyileşmesi mümkün olmayan başkaca hastalıklar için geçerli bir durum değildir. Örneğin; sara (epilepsi) olan hastalık akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için geçerli bir sebep değildir. Şöyle ki; sara hastalığı nörolojik bir hastalığa girmektedir. Aynı durum frengi, AIDS gibi hastalıklar için de geçerlidir. Önemli olan akıl hastalığı olup iyileşmenin olanaksız olduğuna dair şizofreni, paranoya gibi benzer hastalıklar için işbu akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir. Aynı zamanda akıl zayıflığı da akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli bir sebep değildir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evlilik Birliğinin Çekilmez Hale Gelmesi

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliğinin, ortak yaşamın çekilmez hale gelmiş olması gerekmektedir. Bu doğrultuda yalnızca akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılması boşanmak için yeterli sayılmamakta, aynı zamanda bu hastalık nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği de diğer eş tarafından kanıtlanmalıdır. Hakim, davacı tarafın evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğine dair iddiasını değerlendirecektir.

Bu değerlendirmede; ortak hayatın çekilmezliği, davalı tarafın hastalık nedeniyle davacı olan eş ya da çocuk var ise çocuklarının hayati tehlikeye sokacak bir durumu olup olmadığı, bir hastanede yatılı olarak tedavi edilip edilmemesine, hastalığın ciddiyeti ve davalının intihar girişiminde bulunup bulunmadığı gibi tüm bu durumlar ele alınacak ve buna göre karar verilecektir. Bu durum davacı tarafından her türlü delil ile kanıtlanabilir, tanık delili de davada kullanılabilir.

Resmi Sağlık Raporu Alınmış Olması Gerekmektedir

Akıl hastası olduğuna dair tıbbi kurumlardan resmi sağlık raporu alınması gerekmektedir. İşbu sağlık raporunun tam teşekküllü bir hastanenin ilgili biriminden alınan bir rapor olması gerekmektedir. Hastaneden alınacak olan raporda, bu hastalığın kesinlikle düzelemeyeceğine dair bir düzenleme yapılacaktır. Resmi sağlık raporu olmadığı takdirde davalının akıl hastalığına ilişkin iddia kanıtlanamış sayılmayacaktır. Bu durum mahkeme kanalıyla da gerçekleştirilecektir. Mahkemece, yargılama aşamasında akıl hastası olan eşin belirlemiş olduğu adli tıp kurumundan rapor alınması için gün verilecektir.

Akıl Hastalığının Sürekli Olması Gerekmektedir

Akıl hastası olan eşin iyileşme olanağı bulunmamalıdır. İleride düzelme gibi bir olasılık olduğu takdirde bu hastalığa dayanılarak boşanma davası açılamaz. Davalının bir anlık sinir krizi geçirmesi, depresyona girmesi ya da geçici akıl hastalığı olup ilaç kullanması adına geçerli olan durumlar olamaz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Süre

Akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davasında süre koşulu öngörülmemiştir. Mahkeme, akıl hastalığının kaç yıldır ya da kaç aydır olduğunu araştırmamaktadır. Sonuç olarak akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davasında hak düşürücü süre yoktur.

Akıl Hastası Olan Kişi (Akli Dengesi Olmayan) Boşanma Davası Açabilir Mi?

Akıl hastası olan kişiler evlendikleri takdirde mutlak butlanla bu evlilik batıl olacaktır. Evlendikleri tarihte akıl hastası olmayan ancak evlilik tarihi sonrası akıl hastası olan eş akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açamaz. Akıl hastası olduğu sabit olan kişinin dava açma ehliyeti yoktur. Dava açtığı takdirde akıl hastalığı tespit edilemeyen akıl hastasının yapmış olduğu işlemler mahkemece iptal edilebilir.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. Ancak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki destek almak için İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan  boşanma alanında uzman Beşiktaş boşanma avukatı yer alan ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.