Boşanmanın Tanınması Ve Tenfizi Davası genel olarak asliye mahkemelerinde açılmaktadır. Ancak boşanma tanıma tenfiz davaları aile mahkemesinde açılmalıdır. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için yetkili mahkeme ise Türkiye’deki davalının yerleşim yeri mahkemesi olarak tanınmaktadır. Eğer davalı Türkiye’de yaşamıyor ve ülkede bir yerleşim yeri bulunmuyor ise bu durumda Ankara, İzmir veya İstanbul’daki mahkemelerinden birinde dava açılabilmektedir.

Boşanmanın Tanınması Ve Tenfizi Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Boşanma tanıma ve tenfiz davası için öncelikli olarak davacı olan kişinin kimliği ve fotokopisi gerekmektedir. Eğer dava bir avukat aracılığı ile açılıyor ise vekaletname şartı bulunmaktadır. Ancak boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için en önemli belgelerden biri de yabancı mahkeme ilamının kendisidir.

Kesinleşme şerhi ile birlikte bu durumun yabancı mahkeme tarafından onaylamış suretleri ve ayrıca noter onaylı olarak tercümeli şekilde de ülkemizdeki mahkemelere sunulması şartı bulunmaktadır.

Hazır edilmesi gereken tüm belgelerin onaylanma işlemi apostil şerhi konulara sağlanmalıdır. Apostil şerhi ise Türkiye’nin taraf olduğu ve uluslar arası sözleşme gereği olarak yabancı mahkemeler veya merciler tarafından verilmiş olan kararın Türkiye’de de resmi bir belge hükmünde olabilmesi durumudur.

Boşanmanın Tanınması Ve Tenfizi Davası Ne Kadar Sürmektedir?

Tanıma ve tenfiz davaları eksik bir belge olmadığı sürece çok kısa süre içerisinde kesinlik kazanmakta ve sonuçlanmaktadır. Ancak boşanmanın tanınması ve tenfizi davası ile ilgili özellikle tebligatı kapsayan çok önemli hususlar da bulunmaktadır. Davanın davalı olan kişiye tebliği gerekmektedir. Bunun için de bu noktada Türk tebligat hukuku hükümleri gereklidir. Ancak tenfiz ve tanıma davaları için ek olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar da oldukça önemlidir.

Tebligat işlemlerinin usule aykırı yapılması dahilinde dava süreci de gereksiz yere uzayacaktır. Davanın uzaması aynı zamanda gereksiz pek çok masrafın da çıkmasına neden olabilir. Bunun için de Türkiye’de bu konu ile ilgili deneyimli bir avukat ile görüşülmesi sürecin daha da hızlı bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olacaktır. Tenfiz ve tanıma davalarında ayrıca mahkemenin yoğunluğu ve görülecek olan davanın kapsamı da dava sürecini yakından etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

Nüfus Müdürlüğü Tarafından Boşanmanın Tanınması

Boşanmanın tanınması tenfizi davası ile ilgili en önemli süreçten birisi de boşanmanın tanınmasının sadece dava ile tamamlanmış olmayacağıdır. Boşanmanın tanınması için nüfus müdürlüğüne başvuru yapılmış olması ve sürecin tamamlanması da gerekmektedir. Bunun için eşlerden her ikisinin de başvuru yapması zorunlu bir şart olarak kabul edilmiştir. Ancak sadece eşlerden biri nüfus müdürlüğüne başvuru yapacak ise bu boşanmanın nüfus müdürlüğü tarafından tanınması için yeterli görülmemektedir.

Her iki taraf da başvuru yaparak Türkiye’de boşanmanın tanınmasını sağlamalıdır. Ancak en önemli nokta boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için tenfiz işleminin nüfusta yapılamıyor olmasıdır.

Velayet ve mal paylaşımı gibi boşanmanın içerisinde yer alan hükümler nüfus müdürlükleri aracılığı ile tenfiz ettirilememektedir. Bunun için de ek olarak çocuğun velayeti ile ilgili süren bir ihbar davası var ise bu süreçte de nüfusta boşanmanın tanınması işlemi de devam ederek sonuçlanabilir. Ancak velayet ile ilgili dava süreci işlerken tanınma gerçekleşeceği için de her iki tarafın nüfus müdürlüğüne de başvuru yapması gerekmektedir.

Boşanma tanıma tenfiz masrafları dava harçları ve teminat olarak iki farklı temelde ele alınmaktadır. Teminatlar yabancılar için geçerlidir. Ancak teminatlar tenfiz davası içerisinde dava için harcanan bir gider türü olarak kabul edilmemektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için İstanbul’da bulunan alanında uzman boşanma avukatı ekiplerimizden destek alabilirsiniz.