Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, TMK’da düzenlenen özel ve mutlak boşanma sebepleri arasında yer almakta olup TMK Madde 162’de düzenlenmiştir. Mutlak boşanma sebebinden anlaşılması gereken şey, hakimin boşanma davasında taraflar arasındaki evliliğin çekilmez hale gelip gelmediğine kanaat getirmeksizin boşanma kararı vermesidir. Kanunda düzenlenen madde metninde üç ayrı eylemden söz edilmiş olup, bu eylemler; kişinin hayatına(canına) kast edilmesi, kişinin pek kötü(fena) bir muameleye maruz kalması veya kişinin onur kırıcı davranış/davranışlara maruz kalması gerekmektedir.

Hayata Kast, Cana Kast Nedir?

Hayata(cana) kast eşlerden birinin diğerinin canına kastedecek her türlü davranış olarak anlaşılabilir. Fakat eşlerden birinin diğerine karşı yapmış olduğu bu hareketin KASTEN yapılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey ayırt etme gücü olmayan eşin diğer eşe karşı yapmış olduğu hareketin TMK 162, yani hayata kast niteliği taşımayacağıdır. Böyle bir durumda TMK Md. 165’e göre akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılmalıdır. Çünkü akıl hastası olan eşin diğer eşe karşı kastı akıl hastalığı sebebiyle gelmektedir.

Öte yandan hayata kast içeren davranışın eş tarafından diğer eşe karşı yapılması gerekmektedir. Diğer eşin ailesine, arkadaşlarına, akrabasına karşı yapılması halinde TMK md. 162 geçerlilik kazanmayacaktır.

Hayata kasttan bahsedebilmek için, eşin diğer eşe karşı kasten öldürme saiki taşıması yeterli olacaktır. Öldürme eyleminin teşebbüs aşamasında kalması yahut elde olmayan nedenlerden ötürü tamamlanmaması durumunda hayata kast edildiği kabul edilmektedir.

Kısaca izah edilecek olursa, hayata(cana) kast nedeniyle boşanma davasının şartları;

  • Fiilin kasten gerçekleşmiş olması,
  • Fiilin eş tarafından bir diğer eşe karşı yapılmış olması,
  • Fiili gerçekleştiren eşin akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.

Pek Kötü Davranış, Pek Kötü Muamele Nedir?

Eşlerden birinin diğer bir eşe karşı uygulamış olduğu, vücut dokunulmazlık ve bütünlüğünü tehlikeye düşüren; şiddet içeren eylemleri, ruhsal sağlığını bozan yada tehlikeye düşüren eylemleri, pek kötü davranış olarak nitelendirilmektedir. Bu eylemlere örnek verecek olursak; eşlerden birinin diğer eşe şiddet göstermesi, gebe durumda bulunan anneden zorla müşterek çocuğun aldırılması, eşlerden birinin diğer eşi evden kovması, eşlerden birinin diğer eşe karşı silah veya bıçak çekmesi gibi eylemler örnek teşkil etmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Nedir?

Eşlerden birinin diğer eşin; onuruna, haysiyetine, şerefine, saldırıcı ve hakaret içerici sözler söylemesi onur kırıcı davranış olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan onur kırıcı davranışın basit haliyle gerçekleşmiş olması yeterli değildir. Onur kırıcı davranıştan söz edebilmek için, onur kırıcı davranışa maruz kalan eşin; çevresindeki itibarın büyük ölçüde zedelenmesi, ağır şekilde kırılması gerekmektedir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında İspat Yükü

İspat yükü bu davada davacı eşe aittir. Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında davacı eş iddiasını tam olarak ispatlamakla yükümlüdür. Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında davacı eş davasını her türlü delille ispatlayabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eşlerden birinin yerleşim yeri aile mahkemesi veyahut dava açılmadan önceki 6 ay içerisinde eşlerin birlikte oturduğu yer aile mahkemesi yetkili mahkemedir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında Dava Açma Süresi

Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasında dava açma süresi, boşanma nedeni olan eylemin gerçekleşmesi üzerine 6 ay içerisinde ve her halükarda 5 yıl içerisinde davanın açılması gerekmektedir.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında Af Kavramı

TMK’nın 162. Maddesinin son fıkrasında affeden tarafın dava hakkının olmadığı belirtilmiştir. Kanundan da anlaşıldığı üzere eşlerden birinin; hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı eylemleri affetmesi ve evliliğine devam etmesi halinde affettiği eylemlerden ötürü dava açamayacağı belirtilmiştir.

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davalarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.