İdare Hukuku

İstanbul Beşiktaş İdare Hukuku Avukatı

MET Hukuk Bürosu idare karşısında hiçbir bireyin hak kaybına uğramaması için hukuki ilkeler doğrultusunda hukuka aykırı olan idari işlem ve eylemlere karşı başvuruda bulunma ve bu başvuruların takibi konusunda müvekkillerine  hukuki destek vererek hak kaybına uğramalarının önüne geçmektedir. Ağırlıklı olarak idarenin hukuka aykırı fiiline karşı iptal davaları , tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara karşı çözüm üretmekte ve bu alana yoğunlaşmaktadır.

iLETİŞİME gEÇ