Kentsel Dönüşüm

İstanbul Beşiktaş Kentsel Dönüşüm Hukuku Avukatı

MET Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak, kentsel dönüşüm uygulamaları içerisinde oluşabilecek

hukuki uyuşmazlıkların belirlenmesi, önlenmesi ve çözülmesi için arsa sahiplerine, inşaat şirketlerine ve yatırımcılara hukuki hizmet vermek, Bite Yönetimi ile Müteahhitler, Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan uyuşmazlıklar, Kentsel dönüşüm mevzuatı doğrultusunda yapılan raporlar kapsamında idari mercilerdeki itiraz yoluna başvurma, 6306 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, Kentsel Dönüşümde yıkım işleminin alternatifi olarak kabul edilen Bina Güçlendirme işlemine ilişkin kat malikleri tarafından karar oluşturulması, Kentsel dönüşüm süresinde arsa payının düzenlenmesi davalarında müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermekteyiz.

iLETİŞİME gEÇ