İstanbul Zeytinburnu Boşanma Avukatı, sizlere boşanma sürecinizde yasal haklarınızın takibi ve savunulması ile ilgili profesyonel olarak destek olmaktadır. Boşanma davaları evlilik birliğinin yasal süreç içerisinde ve mahkeme tarafından verilen karar ile evlilik birliğinin sonlanmasını esas alan davalardır. Boşanma davaları hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki farklı şekilde açılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları için İstanbul Zeytinburnu boşanma avukatı ile görüşebilir ve süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çekişmeli boşanmalar hem özel hem de genel sebeplere bağlı olarak açılan bir boşanma davası türü olarak tanımlanabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Genel Sebepler

Şiddetli geçimsizlik, uyuşmazlık, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, cinsel ilişkiden kaçınma, eşi cinsel ilişkiye girmek için zorlama ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi davranışlar çekişmeli boşanma davasının genel sebepleri arasında yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davası için neden olarak gösterilen genel sebepler evlilik birliğini temelden sarsan olaylar olarak da tanımlanabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Özel Sebepler

Çekişmeli boşanma davalarında yer alan özel sebepler Medeni Kanun içerisinde sınırlı sayıdaki maddeler şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenler dışındaki özel sebepler dışında hiçbir şekilde özel sebebe dayalı olarak çekişmeli boşanma davası açılamamaktadır. Çekişmeli davalarda özel sebebe bağlı olarak boşanma davası açan taraf bu özel sebebi ispatlamakta da yükümlüdür. Ancak karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etme gibi bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının özel sebepleri ise zina, hayata kast etme, onur kırıcı davranma, haysiyetsiz hayat sürme, terk etme ve akıl hastalığı gibi sebeplerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları herhangi bir adliyede bulunan aile mahkemesi içerisinde açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkemenin yerinin belirlenebilmesi için ise tarafların ikametgahlarının herhangi bir önemi de bulunmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında görülen ve uygulanan usuller genel olarak anlaşmalı boşanma davalarında uygulanmamaktadır. Ancak karşı tarafa tebligat gönderilmesi, cevap dilekçesini bekleme ve ön inceleme aşamaları için doğrudan bir duruşma günü belirlenmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanma davalarında bir protokol hazırlayarak imzalar ve aile mahkemesi hakimi de bu protokolü inceleyerek onaylayarak duruşmada boşanma kararını vermektedir.

İstanbul Zeytinburnu boşanma avukatı sizlere anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları hakkında vekillik hizmeti sunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında bir avukat aracılığı ile süreci yönetmeniz sürecin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacak ve haklarınızdan da mahrum kalmamanızı sağlayacaktır.

Boşanma Davalarında Gerekçe Gösterilmesi Şart Mı?

Boşanma davası açan kişi dava dilekçesinde mahkemeye somut bir boşanma sebebi göstermelidir. Boşanma sebepleri ise şiddetli geçimsizlik gibi genel sebepler dışında aldatma veya terk etme gibi özel sebepler de olabilmektedir. Bunun yanı sıra taraflar boşanma davası dilekçesi içerisinde belirtmiş oldukları sebepleri dava sırasında da ispat etmekle yükümlüdür. Eğer ispat edilmez ise boşanma davası reddedilir.

Davayı açan taraf yani eş hem boşanmanın nedenini açıkça belirtmeli hem de karşı tarafın belirtmiş olduğu neden neticesinde kusurlu olduğunu da ispatlamalıdır. Eğer davayı açan eş belirtmiş olduğu gibi kusurun karşı taraftan değil de kendinden kaynaklı olduğu anlaşılır ise boşanma davası yine reddedilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak davanın karara bağlanma süresi ortalama olarak 1 ile 4 ay arasında değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında davanın içeriğine göre neticelenme süresinde de değişiklikler görülebilmektedir. Ortalama olarak 1 ile 3 yıl arasında sonuçladığını söylemek mümkündür. İstanbul Zeytinburnu boşanma avukatı ile sizler de boşanma davası sürecinizi daha yakından takip edebilirsiniz.