Miras Hukuku, gerçek bir kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda, mal varlığının kimlere ne oranda ne şekilde paylaştırılacağı ile alakalı kanunları, kuralları ve çalışmaları düzenleyen bir özel hukuk dalıdır.  İstanbul Kartal miras davası, miras hakkında açılan, konusu miras olan her davayı kapsar. Birçok farklı türde miras davası vardır. Örneğin; vasiyetin iptali davası, tenkis davası, mirasın reddinin iptali davası vb. bütün davalar miras davasına dahildir. Miras bırakan kişinin ölmeden önce yasal mirasçılarının miras haklarını yok etmek için tasarruflarda bulunabilir. Miras bırakan kişinin yaptığı tasarruflarla yasal mirasçılarının saklı haklarının sınırını aşması durumunda yasal mirasçılarının tenkis davası açma hakkı bulunur. Miras bırakan kişi ölümünden önce mal kaçırmak için mallarını 3. kişilere bedelsiz olarak veya bedelinden daha düşük değerde vermiş olabilir. Böyle bir hal ile karşılaşan mirasçılar muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescili davası açabilirler.

Daha Fazla Bilgi Almak İsterseniz 0212 255 3553 Telefon Numarasından Ulaşabilirsiniz

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, miras bırakanın ölümünden sonra birkaç farklı şekilde açılabilmektedir. İstanbul Kartal miras davası açmaya karar vermeden önce bazı ön hazırlıklar yapılmalıdır. Dava açılmadan, ilk dikkat edilmesi gereken unsur, miras bırakanın bir vasiyet bırakıp bırakmadığıdır. Miras bırakanın vasiyetnamesi yoksa ve dava açılması gerekiyorsa yetkili mahkeme belirlenmelidir. Eğer bir vasiyet varsa mirasın dağıtımı vasiyette belirtildiği gibi olacaktır. Ayrıca mirasın bölünmesi için miras davası açmak zorunlu değildir. Mirasçılar kendileri bir araya gelip, İstanbul Kartal miras davası avukatı yardımıyla da mirasın paylaşımını yapabilirler. Fakat bu durumda da bütün mirasçıların bir araya gelip ve terekeyi aralarında paylaşmaları gerekmektedir.

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İstanbul Kartal miras davasının açılabilmesi için yetkili mahkemeye başvurulması zorunludur. Dava açılmadan, yetkili mahkemenin tespiti için, miras bırakanın ikametgâh adresi tespit edilmelidir.

Miras Davalarında Görevli Mahkeme

Miras davalarında, davanın konusuna göre görevli mahkemede değişiklik göstermektedir. Miras davalarında görevli mahkeme ise miras bırakanın ikamet ettiği yerde bulunan Sulh Hukuk mahkemesidir. İstanbul Kartal miras davasında görevli mahkeme davanın konusuna göre değişiklik gösterir. Miras davasının konusu olan tapu tescili davasında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Aynı şekilde bir miras davasının konusu olan terekenin tespiti için de yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davasının ne kadar sürede biteceği ile alakalı net bir zaman verilemez. Çünkü bu tür davalar konusuna göre davanın devam sürecini de etkiler. Davayı etkileyebilecek konular ise şöyledir;

  • Miras bırakanın malvarlığının miktarı,
  • Mirasçıların ikametgâh adreslerinin belirlenme süresi,
  • Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu,
  • Davanın bir İstanbul Kartal miras davası avukatı ile takip edilip edilmemesi

Türk Hukukunda Miras Paylaşım Sistemi: Zümre Sistemi

Miras ile alakalı konularda Türk Medeni Kanun’unda belirtilmiş olan bir zümre sistemi vardır. Yasal mirasçılar, bu zümre sistemine göre seçilmektedir. Yasal mirasçıların hepsi bir zümreye dahildir. Kanunda belirtilen zümre sistemi soy esasına dayanır. Zümre sisteminde yasal mirasçılar, zümre başları ve onların alt soylarından oluşan zümrelere ayrılırlar. Zümre başları yaşıyorsa miras alt soylarına geçmez. Bunlar üç ayrı grup olarak karşımıza çıkmaktadır;

Birinci Zümre:

Zümre sisteminde ilk sırada yer alan mirasçılar 1. zümre olarak isimlendirilir ve mirasçının alt soyudur. Yasal mirasçı olarak kendilerine hak verilen ilk mirasçılar, ölen kişinin çocukları, torunları ve onların devamındaki kişilerden oluşur. Mirasta her çocuk eşit pay hakkına sahiptir. Eğer hayatını kaybetmiş bir çocuğun hakkı varsa miras o çocuğun kendi alt soyuna aktarılır.

İkinci Zümre:

Zümre sisteminde ikinci sırada yer alan mirasçılara ikinci zümre denir. Ölen kişinin birinci zümre olarak sayılabilecek bir alt soyu bulunmuyorsa miras kişinin anne-babasına kalır. Anne ve babada ölmüşse hak onların alt soyuna yani ölen kişinin kardeşlerine ve onların alt soylarına yani ölen kişinin yeğenlerine aktarılır. Eğer ki annenin ya da babanın tarafında yaşayan bir mirasçı yoksa, mirasın üçüncü zümreye aktarılmasına karar verilir.

Üçüncü Zümre:

Zümre sisteminin sonunda yer alan mirasçılardır. Mirasın üçüncü zümreye kalması için, vefat eden kişinin alt soyundan, anne-babasından ve onların alt soyundan hiç mirasçı kalmamalıdır. Bu durumda da mirasçılar büyük anne-büyük baba ve onların alt soyu olur. Görüldüğü üzere; zümre sisteminde ilk önce miras bırakanın birinci zümresi, birinci zümresi yoksa ikinci zümre, ikinci zümrede mirasçı yoksa üçüncü zümre mirasçı kabul edilmektedir.