Yazı İçeriği

Anlaşmalı Boşanma Davası

Sarıyer Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları nedir? Eşlerin birleşerek boşanma süreci ve sonuçları üzerinde anlaşmaları üzerine açılacak dava anlaşmalı boşanma davası olur. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesine göre en az 1 yıl sürmüş olan evliliklerde tarafların beraber başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi sonucunda evlilik birliğinin kökünden sarsılmış olabileceği düşünülecek ve boşanma kararı verilecektir. Normalde anlaşmalı boşanma davası 10 ile 45 gün arasında sürer. Tabii bu süre bulunduğunuz ilin mahkemesinin yoğunluğuna göre değişebilir. Örneğin Ankara, İstanbul vb. metropol şehirlerde kalabalığın fazla olması sebebiyle bu sürelerde aksama olabilir.

Anlaşmalı boşanma davaları için her ne kadar kısa süreler de sonuçlanması beklense de, davanın kısa sürede tamamlanması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce davanın hukuka uygun olarak açılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasının hukuksal özellikleri oluşturulmadan açılacak bir dava elbette çok uzun sürmektedir. Eşler genelde boşanma konusunda anlaşmış olmalarının, anlaşmalı boşanma davası açmak için yeterli olacağı kanısındadır. Oysa ki evlilik süresinin 1 yılının tamamlanmış olması ve boşanma sonuçları üzerinde de anlaşmanın sağlanmış olması gerekmektedir. Velayet, maddi – manevi tazminat ve mal varlıklarının nasıl bölüneceği konularında da anlaşmadan açılacak bir boşanma davasının belirtilen kısa sürelerde tamamlanması imkansızdır. Uygulama esnasında yapılan bir diğer hata ise eşlerin mahkemede ki hakimden anlaşmalı boşanma davasının hükümlerine etki etmesini beklemeleridir. Fakat kanunlar nedeni ile aile mahkemesi hakiminin anlaşmalı boşanma davasında görevi sunulan protokolün hukuki niteliğinin olup olmadığının denetlemektir. Velayetin kimde olacağı, nafakanın miktarının ne olacağı veya mal varlığının nasıl bölüneceği konularında mahkeme hâkimi bir hüküm kuramaz. Bu sebeple tüm konular üzerinde uzlaşma sağlanmadan açılacak olan bir anlaşmalı boşanma davasının çok kısa sürede tamamlanması imkansızdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Medeni Kanun’a göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

 1. Anlaşmalı boşanma davası,
 2. Çekişmeli boşanma davası.

Anlaşmalı boşanma davası, en basit haliyle anlatmak gerekirse, eşlerden ikisinin de boşanmanın tüm sonuçları için her konuda anlaşarak evliliklerini sonlandırmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, en az bir sene devam etmiş olan evliliklerde, eşlerin ikisinin beraber başvurması veya birinin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi durumunda yaşanır. Kanun, bu durumlarda evliliğin bozulduğunu, taraflar da boşanma konusunda anlaşmış ise evlilik birliğinin devam ettirilmesinin hiçbir anlamı olmadığı kabul edilir. Bu durumda boşanma için karar verilebilmesi için, hâkimin eşleri direktmen dinleyerek, fikirlerini özgürce açıklandıklarına inanması ve boşanmanın maddi sonuçları ile çocukların durumu konusunda eşlerin kararlaştırılan düzeni uygun bulması şarttır. Hâkim, eşlerin ve çocukların çıkarlarını gözeterek, anlaşmada gerekli bulduğu değişimlere gidebilir. Bu değişiklikleri eşlerin de kabul etmesi durumunda boşanmaya karar verilir. Bu durumda eşlerin beyanlarının hâkimi ilgilendirmeyeceği kararı uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davasının oluşması için Türk Medeni Kanun’unda bazı koşullar vardır.

Evlilik ilişkisinin en az 1 yıl sürmüş olması

Anlaşmalı boşanma davası avukatının davayı açılabilmesi için evlilik halinin en az bir sene sürmüş olması şarttır. Evlilik denerek kastedilen, eşler arasında yapılan resmi nikahtan itibaren en az 1 senelik bir zamanın geçmiş olmasıdır. Eşler arasında imam nikahı, nişanlılık veya beraber yaşama gibi durumlar da geçen zaman 1 senelik süreye ilave edilmez.

Eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması gerekir.

Eşler ortak hazırladıkları bir dilekçe ile başvurmaları sonucu anlaşmalı boşanma gerçekleşebileceği gibi eşlerden birinin usulüne uygun olarak açmış olduğu boşanma davasındaki tüm talepleri diğer tarafın anlayış göstermesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Ayrıca boşanma davası çekişmeli olarak açılmış ve sürerken eşlerin anlaşmalı boşanma kararlarını açıklayan protokolü mahkemeye sunmaları ya da duruşma sırasında anlaşma şartlarını duruşma dosyasına geçirmeleri ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir.

Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

Kanun, eşlerin fikirlerini hakim karşısında özgürce anlatabilmeleri için anlaşmalı boşanma davası için bu şartı getirmiştir. Hakim eşlerin fikirlerinin bir sebepten kötü niyete uğradığını tespit ederse boşanma isteğini reddeder. Tarafların boşanma isteklerini hakim karşısında bizzat belirtmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma avukatının eşlerin yerine geçerek boşanma isteğini aktarması imkansızdır.

Hakim, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Tarafların, mahkeme de sundukları anlaşma şartlarındaki ;

 • maddi-manevi tazminat,
 • nafaka (İştirak ve yoksulluk nafakası),
 • çocukların velayeti,
 • çocuklar ile kişisel münasebet

gibi konuların hakim tarafından uygun olduğuna karar verilmesi gerekir. Hakim ihtiyaç duyarsa bu şartlarda değişiklik yapabilir. Yalnızca hakimin yaptığı bu değişiklikleri iki eşinde kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Aksi halde dava çekişmeli boşanma davasına gider. Fakat uygulamada hakimler sıklıkla eşlerin anlaştıkları şartları kabul ettiğinden bu olayla karşılaşılmaz.

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi?

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde de yaşanabilir. Eşler ayrılık , nafaka, mal paylaşımı, velayet, eşyaların iadesi vb. konularda kendi istekleri ile anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma davası açarlar ve tek celsede boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra anlaştıkları konularda sorun yaşarlarsa bu dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesine sebep olan bu anlaşmazlıklar çocuklara, nafakaya, tazminata veya mal paylaşımına ilişkin olabilir. Aile mahkemesi hakiminin anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesine karar vermesine neden olan şeylerden bazıları da şunlardır;

 • Eşlerin aralarında yaptıkları anlaşmaya ters hareketler sergilemeleri,
 • Yaptıkları anlaşmadan vazgeçmeleri,
 • Duruşmaya gelmemeleri,
 • Duruşma sırasında anlaşmanın bozulduğunu bildirmeleri,
 • Duruşmada boşanma isteklerini geri çekmeleri,
 • Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

Eşler son tartışmalar başladığında birbirlerine duydukları kızgınlık veya kırgınlıkları sebebi ile anlaşmalı boşanma davası için gönüllü olmayabilirler. Veya da şartlarda anlaşmamaları, eşlerden birinin boşanmak istememesi diğer tarafın elinde güçlü kanıtların olması gibi sebeplerle de çekişmeli boşanma davası açılabilir. Fakat ileri ki dönemlerde davadan bekledikleri sonucu alamadıklarında veya davadan yorgun düşmeleri ve yıpranmaları, artık farklı bir düzen kurmak istemeleri gibi nedenlerle açtıkları çekişmeli boşanma davasını daha sonradan şartlarda anlaşıp davayı, anlaşmalı boşanma davasına dönüştürebilirler. Dava her süreçte anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Boşanma Davası Açılması ve Sonuçları

İstanbul Sarıyer boşanma davası açacak olan eş, dava dilekçesinde somut bir boşanma nedeni belirtmelidir. Boşanma sebepleri; şiddetli geçimsizlik vb. genel konular olabileceği gibi aldatma, ortak konutu terk etme gibi özel sebepler de olabilir. Eşler, boşanma dilekçesinde belirttikleri nedenleri yargılama esnasında ispat etmelidir. Aksi halde İstanbul Sarıyer boşanma davası reddedilecektir. Davayı açan kişi hem boşanma sebebini belirtmeli hem de boşanma davasında karşı taraftaki kişinin hatalı olduğunu kanıtlamalıdır. Davayı açan kişi boşanma sebebi olarak belirttiği durumun yaşanması kendi hatasına dayanıyorsa, boşanma davası reddedilir. Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların hatası ya da nedenleri uyuşmazlık konusu olamaz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İstanbul Sarıyer boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarından hangisinin seçileceğine göre değişiklik gösterir. Fakat, her türlü boşanma davası Aile Mahkemesi’nde görülür. Boşanmak isteyen eşlerden biri 2 nüsha dava dilekçesi, varsa da ekleyeceği belgeleri ve T.C Kimlik kartı fotokopisini ekleyerek boşanma davasını boşanma davası avukatı olmadan kendi başına da açabilir.

Çekişmeli boşanma davasına bakacak mahkeme ise şöyle belirlenir:

 • Davalı tarafın ikamet ettiği yer aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
 • Davacı tarafın ikamet ettiği yer aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

Boşanmak isteyen eşler son 6 aydır ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN SONRA BOŞANMAKTAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Anlaşmalı boşanma konusunda eşinizle uzlaşmış olmanız, sonrada konu ile alakalı protokol hazırlayıp imzalamış olmanız, ilgili protokol ile dava açmış olmanız ve davada hakim karşında boşanmayı birlikte kabul etmeniz boşandığınız anlamına gelmez. Çünkü boşanabilmek için tüm bu işlemlerin sonuçlanmasına takiben karara karşı itiraz yoluna gidilmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde eşlerden birisinin dava sonucunda aile mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz hakkını kullanır ise boşanma gerçekleşemez.  Başka bir deyişle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu ve başka konularda kabul edilen düzenlemeleri içeren mahkeme kararından dönülebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMA DAVALARINDA SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Sarıyer Çekişmeli boşanma davası tarafların;

 • Boşanma,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Tazminat,
 • Mal varlığının dağılımı

 

konularının herhangi birinde anlaşamaması halinde açılacak dava türüdür. Bu durumda tarafların iddialarının değerlendirilmesini ise mahkeme yapar. Mahkeme öncelikle dilekçeler aşamasını tamamlar, araştırmaya katılarak araştırılması gereken delilleri toplar, tanıkları dinler ve esasa ilişkin hükmünü verir. Tabi ki bu durum belli bir zaman süreceğinden uygulamada çekişmeli boşanma davaları çok daha uzun sürebilmektedir. Boşanma davasının açıldığı mahkemenin davayı kabul etmesi ve süreci tamamlaması, hedef süre uygulamasının başlamasıyla birlikte 300 gün civarıdır.   Belirlenmiş olan hedef süre içerisinde çekişmeli boşanma davasının sonuçlanmasında avukatınızın süreci takibi ile beraber mahkeme hakiminin katkısı büyük önem arz etmektedir. Özelikle Ankara, İstanbul vb. metropol şehirlerde belirlenen dava gününde davaya bakmakla görevlendirilmiş mahkeme hakiminin bazı sebeplerden dolayı duruşmada hazır bulunamaması sebebi ile dava görülememekte ve bu durumda sürecin uzamasına sebep olmaktadır. Boşanma aşamasına gelmiş eşler için süreler çok önemli de olsa, öncelik hukuksal haklarınızın korunması olmalıdır. Çiftler boşanma psikolojisi ile hatalı kararlar verebilir, süreç hızlıca tamamlansın diye hukuksal haklarının kaybolduğu anlaşmalı boşanma protokollerini kabul edebilirler. Bu da gelecekte çözümlenmesi güç dava süreçlerine neden olmaktadır. Bunların yaşanmaması adına davanın ne kadar sürede tamamlanacağından çok hukuksal haklarınızı koruyacak dava türünün anlaşmalı boşanma davası mı ya da çekişmeli boşanma davası mı olduğuna karar vermek en doğru yaklaşım şekli olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası kaç gün sürer?

Tabi ki anlaşmalı boşanma davasından daha uzun sürer. Davalarla ilgili net bir zaman vermek de oldukça zordur. Bir sürü davanın devam sürecini etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır;

 • Mahkemenin iş yükü,
 • tarafların iddiaları ve istekleri ve bu iddia ve isteklerin araştırılmasına yönelik olarak yapılması gereken keşifler,
 • bilirkişi raporu gibi yargılama süreçleri,
 • dinlenecek tanıkların sayısı,
 • adliyenin tatil zamanı,
 • salgın hastalıklar için getirilen yasaklar,
 • mahkemenin özel halleri,
 • taraflar ve vekillerle ilgili özel durumlar vs.

Bunlarla beraber davanın 3-4 duruşmada da bitmesi de mümkündür.

2019 yılı araştırmalarına göre aile mahkemelerinde sonuçlanan davaların ortalama süresi 187 gündür. Fakat bu sayıya aşırı hızlı karara bağlanan anlaşmalı boşanma davaları da katılmıştır. Boşanma davalarının neredeyse %50’sini oluşturan anlaşmalı boşanma davaları katılmazsa, bu sürenin 187 günden çok daha fazla olduğunu görebiliriz.

Çekişmeli boşanma davasında verilen karara karşı istinaf ve temyiz yoluna gidebilir miyim?

Mahkemelerden çıkan sonuçların aşırı büyük bir kısmında istinaf yolu açıktır. Boşanma davalarında da, taraflar, aile mahkemesinin kararını hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürebilirler.

-İstinaf ve Temyiz ne kadar sürer? İstinaf mahkemesinin sonuçlanma zamanı, bölge mahkemelerin iş yüküne göre değişmektedir. Yargıtay temyiz incelemesine karar vermişse, istinaftan geçmiş dosyalarda, genelde 1 yıldan kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.

-Çekişmeli boşanma davalarında, İstanbul Sarıyer çekişmeli boşanma Avukatı’ndan destek alamam şart mı?

Türk özel hukukunda davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi şartı yoktur. Bu nedenle sorunuzun cevabı hayır. Fakat kesinlikle davanızda İstanbul Sarıyer çekişmeli boşanma avukatlarından destek almanızın he anlamda sizin lehinize olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasını nerede açmalıyım?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin son defa 6 ay birlikte ikamet ettikleri yerdeki mahkemede yada eşlerden birinin ikamet adresinde bulunan mahkemede açılabilir. Bununla beraber,  çekişmeli boşanma davalarında yetki kesin yetki niteliğinde olmadığından, diğer taraf itiraz ederse bunların dışında bir mahkemede de dava görülebilir.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Aile mahkemelerinde. Aile mahkemelerinin yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulur.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka veya maddi manevi tazminat isteyebilir miyim?

Evet. Şartların izin verip vermediğini avukatınız araştıracaktır.

Eşimin adına kayıtlı bir evimiz ve arabamız var. Çekişmeli boşanma davasında bunların paylaşılmasını da talep edebilir miyim?

Hayır. Bunun için ayrı bir dava açılmalıdır. Eşler arasındaki maddi birliğin bitişinden doğan katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağına yönelik istekler, boşanma kararının netleşmesinden itibaren 1 yıl içinde tekrar aile mahkemesine başvurularak açılacak apayrı bir davada görülür. Yani boşanma davası bitmeden böyle bir dava açsanız bile mahkeme boşanma davasının sonucunu bekler.

Ziynet eşyalarım eşimin işyerindeki kasada kaldı. Çekişmeli boşanma davasında bunları talep edebilir miyim?

Evet, harcını ödemek şartı ile şahsi ve ziynet eşyalarınızı boşanma davasında talep edebilirsiniz. Avukatınız bu istekleriniz ile alakalı ispat kuralları kapsamında gerekli olan bilgiyi sizlere iletecektir.

Evleneli 1 yıl olmadı. Yine de çekişmeli boşanma davası açabilir miyim?

Evet, açabilirsiniz. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilikte doldurulması gereken her hangi bir süre şartı yoktur.

Tayin işlemleri için düğünden birkaç ay önce resmi nikah yaptık. Fakat fiilen karı koca gibi yaşamaya başlamadık. Ama geçinemiyoruz ve ben boşanmak istiyorum. Bu durumda boşanma davası açabilir miyim?

Yapılan nikahla hukuki anlamda evli sayılmaktasınız. Eşiniz boşanmak istemiyorsa açacağınız dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davası açma nedenleri şunlardır:

 • Zina(aldatma),
 • Hayata kast,
 • Çok kötü ya da gurur zedeleyici davranışlar,
 • Suç işleme ve onursuz hayat sürme,
 • Terk edilme,
 • Akıl hastalığı bulunması,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması

Ayrılık süresinin sona ermesi

 • Ayrılığa 1 seneden 3 seneye kadar bir vakit içinde karar verilebilir. Bu vakit ayrılık kararının netleşmesi ile ilerlemeye başlar.
 • Vakit dolunca ayrılık olayı kendiliğinden biter.
 • Ortak hayata tekrar dönülmemişse, eşlerden herhangi biri boşanma davası açabilir.
 • Boşanmanın sonuçları hazırlanırken ilk davada kanıtlanmış olan durumlar ve ayrılık süresince ortaya çıkan durumlar göz önünde bulundurulur.

Boşanan kadının kişisel durumu

Boşanma durumunda kadın, evlenme ile kazandığı kişisel statüsünü korur; fakat, evlenmeden önceki soyadını geri alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul kalmış ise hâkimden bekârlık soyadını geri almak için izin isteme hakkına da sahiptir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmak konusunda çıkarı bulunmadığı ve bu durumun kocaya bir zarar vermeyeceği kanıtlanır ise, istek üzerine İstanbul Sarıyer boşanma davası hâkimi, boşanma sonrası yine kocasının soyadını taşımasına izin verebilir. Koca, şartların değişmesi durumunda bu iznin kaldırılmasını talep edebilir.

Boşanma davasında yargılama usulü

İstanbul Sarıyer boşanma davasında yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

 • Hâkim, boşanma yada ayrılık için açılan davanın dayandığı olayların varlığına vicdanen ikna olmadıkça, bunları kanıtlanmış sayamaz.
 • Hâkim, bu olaylar konusunda gerek re’sen, gerek istek üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Eşlerin bu konudaki belirttiği tüm durumlar hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim, ispatları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma ya da ayrılığın fer’î sonuçları ile alakalı anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli değildir.
 • Hâkim, eşlerden herhangi birinin isteği üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma aşamasında olan eşlerin genellikle sorduğu sorulardan biri boşanma davasının ne kadar süreceğidir. Boşanmanın insanlar üzerinde bazı psikolojik etkilerinin mutlaka olduğunu düşündüğümüzde tabi ki davanın ne kadar süreceği çok önemlidir. Çünkü geleceğe yönelik bazı belirsiz düşünceler insanların psikolojisini negatif yönde etkilemektedir.

Boşanma davasının süresini ilk olarak niteliği belirler. Boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası yada çekişmeli boşanma davası olması süre için en önemli değişkendir. Bu sebeple boşanma davasının süresinin tespiti için ilk olarak bu 2 dava türünün incelememiz gerekmektedir.

Boşanma Davasının Maliyeti Nedir? Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

Davayı açan kişinin, davanın harç ve giderlerini mahkemedeki vezneye peşinen yatırması şarttır. Dava harç ve giderleri yatırılmadan mahkemeye yalnızca boşanma dilekçesi verilmesi davanın başlamasını sağlayamaz. Harç ve giderler davanın en başında eksik yatırılırsa hakim davacı kişiye harç ve giderleri yatırması için ek zaman tanır. Bu zaman dolduğunda dava harç ve giderleri yatırılmamış ise davanın açılamaz. İstanbul Sarıyer Boşanma davası maliyeti ya da dava açma ücreti, dinlenecek tanık sayısı, davanın bilirkişiye gidip gitmeyeceği, başka kurumlardan belge istenip istenmediğine göre farklılıklar gösterir. Boşanma davası açma maliyeti ortalama 500 -1000 tl civarındadır.

Açılacak Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Ne kadar?

Sarıyer’de çekişmeli boşanma davalarında ücretler avukatların sunmuş oldukları hizmetlere göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha uzun sürmektedir. Bu nedenle de avukatlık ücreti anlaşmalı boşanma davalarına göre daha fazla olmaktadır. Genel olarak İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu asgari avukatlık ücret tarifesi uygulanmaktadır. Ancak davalar arası farklılık gösterebilmektedir.

Sarıyer Boşanma Avukatı Olarak Bütün Müvekkillerimize En İyi Hizmeti Vermek İçin Çabalıyoruz.

Sarıyer boşanma avukatları olarak, bizlere başvuran ve hukuki destek almak isteyen bütün müvekkillerimizin hak kaybına uğramamaları için hem çekişmeli boşanma davalarında hem de anlaşmaları boşanma davalarında profesyonel ekimiz ile birlikte hareket etmelidirler. Sarıyer boşanma avukatı olarak tecrübeli ekibimiz sizleri çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davalarında haklarınızı titizlikle gözeterek temsil etmektedirler. MET HUKUK DANIŞMANLIK BÜROSU olarak sadece boşanma davalarında değil, evlilik birliği kurulmadan önce evlilik sözleşmelerinde veya mal ayrılığı sözleşmelerinde de hukuki destek sunulmaktadır.

NOT: Anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılacak boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat, müşterek çocuk var ise velayeti, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar, düğünde takılan ziynet eşyalarının iadesi gibi birçok farklı konu ortaya çıkmaktadır. Bu konularda herhangi bir mağduriyet yaşamamak için Sarıyer’de bulunan hukuk büromuzdan hukuki yardım almanız sizlerin yararına olacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Sarıyer boşanma avukatlığı ofisimizi ziyaret ederek boşanma davalarında deneyimli avukatlarımıza danışarak bilgi alabilirsiniz.