Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma nedenlerinden birisi de terk nedeniyle boşanmadır. Terk nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunun 164.maddesinde düzenlenmiştir.

Terk, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ortak konutu isteyerek ve süreklilik olacak şekilde ayrılmış olmasıdır.

Evlilik birliğinin en önemli sonuçlarından biri de birlikte yaşamaktır. Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk etmesi ya da haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinde belirtilen diğer şartların da gerçekleşmiş olması şartıyla özel ve mutlak bir boşanma sebebi olan terk sebebine dayanılarak boşanma davası açılması mümkündür.

Terk Eden Eş

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılan eş,

Eve dönmemek için haklı bir nedeni olmaksızın eve dönmeyen eş,

Diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya zorlayan eş,

Diğer eşin ortak konuta haklı bir sebep olmaksızın dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları

  • Ortak Konutun Terk Edilmesi

Terkten bahsedebilmek için eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla; ortak hayata son vermesi, ortak konuttan ayrılması ya da haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi gerekmektedir.

  • Terk Eden Eşin Kusurlu Olması

Terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için ortak konutu terk eden eşin kusurlu olması gerekmektedir. Eğer ortak konutu terk eden eş haklı bir sebebe dayanıyorsa, bu durumda kusurdan söz edilemeyecektir. Örneğin eş ortak konuta başka bir erkeği getirir ve hep birlikte yaşamak için diğer eşe baskı yapması halinde, diğer eş konutu terk etmekte haklıdır. Bu gibi durumlar da ortak konutu terk eden eşe kusur yüklenilemeyeceği gibi terk nedeniyle boşanma davası da açılamayacaktır.

  • Terk Durumunun En Az 6 Ay Devam Etmesi

Terk durumunun, boşanma davasının açıldığı tarihten geriye doğru, en az 6 ay boyunca devam etmesi gerekmektedir.

  • Ortak Konutu Terk Eden Eşe İhtar Çekilmesi

Kanunumuz terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, ortak konutu terk eden eşe ihtar çekilmesini gerekli kılmıştır. Söz konusu hükme göre terkin en erken dördüncü ayından itibaren terk ihtarında bulunulabilir ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe boşanma davası açılamaz . Hükümde belirtilen bu süreler dava şartı olup hâkim tarafından re’sen araştırılacak ve dikkate alınacaktır.

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için ayrılığın en az altı ay sürmüş olması gerektiğine göre, bu sürenin dört ayının ihtardan önce ve iki ayının ise ihtardan sonra geçmiş olması gereklidir.  Gene terk ihtarının mutlaka ayrılıktan dört ay sonra yapılması zorunlu olmayıp daha sonra, örneğin ayrılıktan bir yıl sonra, yapılması mümkündür. Ancak her halde terk ihtarından sonra boşanma davası açılabilmesi için iki ayın beklenmesi gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasından önce son altı aydan beri ortak oturdukları yer aile mahkemesidir.  Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi davaya bakmakla görevlidir.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından terk nedeniyle boşanma davası kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak terk nedeniyle boşanma davalarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.