Zina(Aldatma) Nedeniyle Boşanma Zina nedeniyle boşanma özel bir boşanma sebebi olarak kanunda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden birinin zinası halinde, diğer eş boşanma davası açabilecektir.

Eşlerden birinin kendi isteğiyle karşı cinsten biriyle cinsel ilişkiye girmesi halinde bu davranışı zina sayılır. yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre; Eşin hemcinsiyle cinsel ilişkiye girmesi, zina sayılmamaktadır. Böyle bir durumda haysiyetsiz yaşam sürme özel sebebi ile boşanma davası açılması gerekmektedir.

Eşlerden birinin bir başkasıyla öpüşmesi, flörtleşmesi, yakın ilişkide bulunması da zina olarak değerlendirilmemekte olup zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için cinsel ilişkinin varlığı şarttır.

Zina(Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Açılmasının Şartları

 • Evlilik İlişkisinin Bulunması

Evlilik fiilen son bulmadıkça eşlerin evlilik birliği sebebiyle var olan sadakat yükümlülükleri de devam edecektir. Eşlerden birinin zinasından söz edilebilmesi için eşlerin aralarında evlilik ilişkisinin varlığı aranır.

 • Başkasıyla Cinsel İlişkide Bulunma

Zinanın söz konusu olabilmesi için, eşlerden birinin karşı cinsten bir başkasıyla cinsel ilişkide bulunmuş olması yani cinsel ilişkinin fiilen gerçekleşmiş olması şartı aranır.

 • Zina Eden Tarafın Kusurlu Olması

Eşlerden birinin zina yapmasının boşanma sebebi ayılabilmesi için, zina yapan eşin bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmiş olması şartı bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere; zor kullanılarak veya bayıltılarak yani tecavüze uğrama şeklinde cinsel ilişkiye girmek zorunda bırakılmış olan eş kusurlu sayılamayacaktır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi Nedir ?

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halükarda zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Zinayı affetme halinde ise; affeden eşin dava açma hakkı ortadan kalkar(MK m.161/3). Affetme, sözlü veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabilir. Örneğin; eşi kendisini aldatmasına rağmen, “ne yaptıysan yaptın, lütfen evine dön” şeklinde mesaj üzerine eve dönen diğer eş affedilmiş kabul edilir.

Boşanma Davasında Aldatmanın İspatlanması Ve Deliller

Zina yapan eşin zinası birçok şekilde ispatlanabilecektir. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 • Tanık beyanları,
 • Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, cep telefon mesajları, whatsapp ekran kayıtları vb.
 • Aldatma olgusunu ispatlamak amacıyla önceden hazırlık yapılmadan ve o an aldatmayı ispat edebilecek başka bir yol olmadığı sebebiyle bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı, kamera kaydı, ,
 • Sosyal medya içerikleri (instagram, facebook, twitter vb.),
 • Uçak, otobüs, tren biletleri veya otel kayıtları, otellerin güvenlik kamerası görüntüleri,
 • Fotoğraflar, video kayıtları vb. her türlü delil,
 • Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında yer alan evraklarda zina olgusuna dair ifadeler,
 • Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?

Aldatma eylemi, bir eşin diğer eşe karşı işlemiş olduğu bir haksız fiildir. Bu nedenle aldatılan eş, zina eylemini gerçekleştiren ve kusurlu olan diğer eşten tazminat talep edebilir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu (YİBK), aldatılan eşlerin sadece zina nedeniyle üçüncü kişilerden tazminat talep etme hakkı olmadığına hükmetmiştir.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından zina nedeniyle boşanma davası kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak zina nedeniyle boşanma davalarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.