Küçük Düşürücü Suç İşleme Veya Haysiyetsiz Bir Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Davası İki ayrı boşanma sebebi (özel) TMK’nun 163. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kanun maddesinde hükme alınan bu iki özel boşanma sebebi de kusura dayanmaktadır. Evlilik birliği içerisinde taraflardan birinin haysiyetsiz hayat sürmesi veya küçük düşürücü bir suç işlemesi durumunda diğer eş kendisi için çekilmez bir hal alan evlilik birliğini açacağı bir boşanma davası ile sonlandırabilmektedir.

İlgili kanun maddesi aşağıda belirtildiği şekildedir.

‘’III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.’’

TMK’nun 163. maddesine dayanılarak açılacak boşanma davasında aranan şartlar;

Kanun koyucu evlilik birliği kendisi için çekilmez bir hal alan eşe boşanma davası açabilmesi için kanun maddesinde alternatif iki şart öngörmüştür. Bu şartlardan birinin varlığı halinde eş boşanma davası açabilecektir.

Şartlar;

A)   Haysiyetsiz Bir Hayat Sürme

Alternatif iki şarttan biri eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürmesidir. Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda, kanun koyucu ilgili madde ile birlikte diğer eşe dava açabilme imkanı vermiştir.

Bu şartın gerçekleşebilmesi için eşlerden birinin toplumun değerlerine, ahlak ve namus anlayışına aykırılık teşkil edecek bir hayat tarzını benimsemesi gerekmektedir. Benimsenen bu hayat tarzı evlilik birliği kurulduktan sonra olmalı ve devamlılık teşkil edecek şekilde sürdürmelidir. Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek vermek gerekirse; eşin kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, üçüncü kişilerle gerçekleştirilen flörtleşmeler veya öpüşmeler, eşin eşcinsel olması gibi bir çok olgu örnek gösterilebilir.

Ancak kusurlu eşin haysiyetsiz nitelikteki bir davranışı devamlılık arz etmeyecek şekilde gerçekleştirmesi durumunda TMK’nun 163. maddesine dayanılarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Bu davranış genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açılacak boşanma davasına konu edilebilecektir.

B)   Küçük Düşürücü Bir Suç İşleme

TMK’nun 163. maddesi temel alınarak açılacak boşanma davasında maddenin alternatif olarak sunduğu bir diğer şart işe eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesidir. Başlıktan da anlaşılacağı üzere kanun maddesi her suçu kapsamamaktadır. Kanun maddesine göre boşanma davasının açılabilmesi için suçun küçük düşürücü nitelikte olması gerekmektedir.

Bir suçun küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını ise hakim toplumun gözünde failin düşeceği güç durumu, toplumun namus ve ahlak anlayışını da dikkatte alarak taktir edecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, suçun eş tarafından evlilik birliği kuruduktan sonra kasıtlı bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Eğer evlilik birliği kurulmadan önce küçük düşürücü suç işlenmişse gerekli koşulların varlığı halinde, aldatılan veya yanıltılan eş evliliğin iptalini isteyebilir ya da genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası açabilir.

Açılacak Boşanma Davasında Hak Düşürücü Süre

İlgili madde de kanun koyucu dava açmak için herhangi bir hak düşürücü süreden bahsetmemiştir. Bu nedenle TMK’nun 163. maddesine dayanarak her zaman dava açılabilir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürdüğünü veya küçük düşürücü suç işlediğini öğrene diğer eş boşanma davasını iyi niyetli olarak hakkaniyetli bir sürede açması gerekmektedir. Yıllar geçtikten sonra bu sebeplere dayanılarak boşanma davası açılırsa evlilik birliğinin davacı eş için çekilmez bir hal aldığı şeklinde yorumlanması pek mümkün olmayacaktır.

Açılacak Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile mahkemeleri TMK’nun 163. maddesine dayanılarak açılacak boşanma davalarında yetkili mahkemelerdir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde görevli mahkeme aynı yargı çevresinde bulunan asliye hukuk mahkemeleri olacaktır.

Görev yönünden yanlış bir mahkemede dava açılması durumunda mahkeme görevsizlik kararı verecektir.

Eşlerin son altı ayda birlikte yaşadığı yer mahkemesi ya da eşlerden birinin yaşadığı yerdeki mahkemede yer yönünden yetkili mahkeme olacaktır. Eş evi terk edip başka bir şekilde yaşamaya başlamışsa o ilde de boşanma davası açılması mümkün olacaktır.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından küçük düşürücü bir suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak küçük düşürücü bir suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası davalarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.