Aile HukukuBoşanma Avukatı İstanbul

5 Kasım 20230

BOŞANMA AVUKATI NASIL SEÇİLİR?(NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR)

Boşanma avukatı seçimi yaparken ilk başta dikkat edilecek konu iletişimdir. Kişiyle boşanma avukatı arasındaki iletişim düzgün ve etkili bir iletişim şekli olması gerekir. Eğer ki açtığınız dava çekişmeli boşanma davası ise bu tarz davaların uzun sürme ihtimali olduğundan sebep boşanma avukatı ile sürekli iletişim halinde olunacaktır.

Diğer bir husus ise avukatın boşanma konularındaki bilgi ve birikimidir. Vekalet verilecek avukatın boşanma davaları hakkında yetkinliklerini, dava portföyü, makaleleri ve çalışmaları hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır.  Boşanma üzerine uzmanlaşmış bir boşanma avukatı davayı daha iyi yönetebilir. Seçilen avukatın davayla ilgili olması da bir başka husustur.

Karşı taraftan gelecek savunmalara sağlam hukuki dayanaklara dayanarak cevap vermesi, dava dilekçesini etkili hazırlaması, dosya takibi ve duruşmalara eksiksiz bir şekilde katılıp savunmasını güçlü hazırlaması gibi konular da avukat seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Çünkü dava açılışında hazırlanan dilekçenin özensiz ve eksik hazırlanması davacı ya da davalı adına olumsuz sonuçlara neden olur. Bu yüzden seçilecek avukatın  hem bilgisi hem de ilgisi olmasına dikkat edilmelidir.

İstanbul’da boşanma avukatı ihtiyacınızda bir numara ötedeyiz. MET Hukuk Danışmanlık olarak sizlere İstanbul’da her türlü boşanma davasında destek veriyoruz. Tecrübeli boşanma avukatlarımız ile sizlere dava sürecinde destek veriyoruz. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Hukuk ve Avukatlık büromuzu ziyaret ederek boşanma dava sürecinizde destek alabilir ve bu süreci hızlandırabilirsiniz.

Boşanma Avukatı hizmetinde İstanbul’da sizlere hizmet veriyoruz. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanmada sizlerin haklarını savunarak sürecin hızlanmasını sağlıyoruz. Anlaşmalı boşanmadan sonra mal paylaşımı davası ve nafaka davaları içinde ekstra bir süreç izleyebiliriz. İstanbul boşanma avukatı alanında yetkin avukatlarımız ile sorunlarınızı en iyi şekilde çözüyoruz.

Boşanma Avukatı İstanbul

BOŞANMA AVUKATI TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Herkes yargı mercilerine vekili olmadan tek başına başvurarak dava açabilir, açtığı davayı takip edebilir ve savunmasını kendi yapabilir. Ama boşanma davası boşanma kararını içerdiği gibi ek olarak nafaka, tazminat, velayet gibi hukuki bilgi gerektiren konuları da barındırır.

Bu tarz konularda süreç  hakkında hukuki bilgisi ve deneyimi olan vekil ile dava açmak kişinin yararına olur. Böylece davanın ilerleyen aşamalarında hak kaybının olmaması, karşı taraftan gelecek savunmalara cevap verirken yanlış adımlar atmamak, davanın eksiksiz ve hukuka uygun takip edilmesi için avukat tutulması daha iyi sonuçlar barındırabilir. Boşanma sebebine göre delillerin doğru ve yerinde verilmesi, davalı eşin kusurunu ortaya koymada avukat ile beraber süreci yönetmek davayı açan tarafı daha avantajlı konuma getirebilir.

Kişi avukatı kendi tutabileceği gibi isterse eğer barodan da ücretsiz avukat talep edebilir ve baro tarafından kişiye avukat atanır. Eğer bir avukat tutmak isterseniz tecrübeli bir avukat seçmeniz daha faydalı olacaktır. Bu konuda da MET Hukuk danışmanlık sizlere destek vermektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası, ayrılmaya karar veren taraf ya da taraflar istemiyle açılan ve evliliği mahkeme kararıyla sona erdiren inşai nitelikte bir dava türüdür.   Boşanma davası boşanma sebebine uygun olarak anlaşmalı ya da çekişmeli açılabilir. Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar boşanmak için mutabıkken çekişmeli boşanma sürecinde ise taraflar arasında boşanma konusunda anlaşmazlıklar bulunur.

Boşanma davası açma imkanı her iki eşe de eşit olarak tanınmıştır. Boşanma davasını açmak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için davayı eş ya da eşlerin açması gereklidir. Her iki boşanma türünde de ayrılık sebebine uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanır.

Dilekçe taraflarca veya avukat aracılığıyla hazırlanabilir. Dilekçenin içerisinde ileri sürülen boşanma sebepleri, bu sebeplerin ispatı, varsa tanık ad soyad, mahkemece yazı yazılarak getirilmesi  istenen belgelere ve kayıtlara dair açıklamalar bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve dilekçenin yanında mahkemeye sunulur. Daha sonrasında eşler duruşmada bu protokolü onaylayıp boşanmak istediklerini dile getirmelidirler. Hazırlanan dilekçe yetkili ve görevli mahkemenin bulunduğu adliyedeki tevzi bürosuna verilir, harçlar ödenir.Dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanır. Bu şekilde dava açılmış olur.

 

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Boşanmak isteyen taraf ya da tarafların bulunduğu yerde aile mahkemesi yoksa oradaki görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri olarak kişinin aile kütüğünün kayıtlı olduğu yerleşim yeri esas alınır.

Beşiktaş Boşanma Avukatı

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davası süreleri değişkenlik göstermektedir. Bu süreci etkileyen birçok faktör bulunur.

 • Dava türü: Çekişmeli davalar anlaşmalı davalara göre daha uzun sürebiliyor.
 • Dava yoğunluğu: Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu ve adli tatil durumuna bağlı olarak davanın süresi değişkenlik gösterebilir.
 • Çocukların durumu: Çocukların velayeti, bakımı ve diğer konuların ele alınması nedeni ile dava süreci uzayabilir.
 • Avukat durumu: Kişilerin davayı kendi değil de avukat yardımıyla yürütmesi işlerin daha hızlı yürütülmesine olanak sağlar. Dilekçenin boşanma sebebine uygun hazırlanması, duruşmaların eksiksiz takip edilmesi, delillerin tam ve hukuka uygun bir şekilde sunulması gibi konularda bilgi ve birikimi tam bir avukat ile ilerletmek dava sürecini kısaltmaya yardımcı olur.

 

Bu nedenle dava sürecini hızlandırma için bir avukat yardımı almanız tavsiye edilir. İstanbul Boşanma Avukatı yardımı almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Boşanma sebebi: Boşanmaya sebep olan konuda değişkenliğe sebep olabilir.
 • Dava konusu: Boşanmanın yanında nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların dava süresini etkileyebilir. Dava konusunda ki sorunlar ile dava süreci uzayabilir.
 • İtiraz ve Temyizler: Dava süreci ve sonucuna yapılan itirazlar ve temyizler de süreci uzatabilir bu süreci daha iyi yönetmek için bir boşanma avukatına başvurabilirsiniz.
 • Kusur: Tarafların kusur oranına göre dava süreci kısayıp uzayabilir.

BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Boşanma, anlaşmalı ve çekişmeli olarak 2’ye ayrılır.

-Anlaşmalı boşanmak için aranan şartlar:

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Mahkeme bu 1 yıllık evliliği re’sen tespit eder. Bu 1 yıllık sürede eşlerin birlikte yaşaması şartı aranmamıştır.
 • Boşanmak için eşler birlikte mahkemeye başvurmalı ya da eşlerden birisinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir. Anlaşmalı boşanma süreci hızlandırabilir.
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir.
 • Tarafların birbirleri arasında yapmış oldukları anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Yukarıdaki gerekçelerin tamamının varlığı halinde hakim başka bir delil aramaksızın evlilik birliğinin temelinden sarsılma sebebiyle  tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verir.

-Çekişmeli boşanma için aranan şartlar ise:

Çekişmeli boşanma davası taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istemediği ya da boşanmanın fer’ileri olan malların paylaşımı, tazminat talepleri, nafaka miktarları, müşterek çocukların velayeti konusunda anlaşmazlığa düşmeleri sonucunda meydana gelir. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası  TMK’de belirtilen boşanma sebeplerine dayandırılarak dava açılacaktır. Boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere 2’ye ayrılır.

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ: Önceden bilinmesi mümkün olmayan bir olayın, evlilik birliğinin temelinden sarsması halinde boşanmanın genel sebebinden bahsedilir. Bu boşanma sebebi dolayısıyla boşanma dava açılması kusur şartına bağlı değildir. Temelden sarsılmada her iki eşinde kusursuz olduğu hallerde de açılır ama kusur önemsiz olduğu anlamına gelmez. Medeni Kanun md.  166/2 davalıya davacının kendisinden daha ağır kusurlu olduğunu ileri sürerek davaya itiraz hakkı tanımıştır. (TMK MD 166). Temelden sarsılma için gerekli 3 şart bulmaktadır.

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ortak hayatı çekilmez hale getirmesi.
 • Davalı kişinin, davacı kişiden daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ: Özel boşanma sebepleri kusura dayanır. Davalı tarafın kusuru olmalıdır.

Zina: Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin karşı cins biriyle cinsel münasebette bulunması ile oluşur. Davaya hakkı olan taraf, zina eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay ya da zina eyleminin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde dava açabilir. Zinayı affeden eşin dava hakkı düşer. (TMK MD.161)

Hayata Kast ve Kötü Muamele: Bir eşin diğerini öldürme niyetini doğrudan fiilleriyle açıklamasıdır. Bu fiiller eşi öldürmeye teşebbüs olacağı gibi intihara teşvik etmek ya da eşin ölmemesi için yardımdan kaçınmak  gibi gerçekleşebilir. Kötü muamele de ise kusurlu olan eşin diğer eşin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik her türlü saldırıdır. Dava hakkı boşanma sebebini öğrendikten sonra başlayarak 6 ay ya da bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.  (TMK MD.162)

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Her iki durumda da ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Küçük düşürücü suç evlilik sonrası işlenmiş olması gerekir. Eğer bu suç evlenmeden önce işlenip diğer eş de bu durumu bilmiyorsa durumu bilmeyen eş şartları sağlandığı müddetçe hata ve hileye dayanarak  evliliğin iptalini ya da temelinden sarsılma sebebiyle boşanma davası açabilir. Haysiyetsiz hayat sürmedeyse haysiyetsiz davranışın devamlı olarak yapılması ve bu davranışın boşanma sebebi sayılabilmesi için bu haysiyetsiz davranışların evlilik sırasında yapılıyor olması gerekmektedir. Her iki boşanma sebebinde de dava hakkı süreye bağlanmamıştır, dava her zaman açılabilir.(TMK MD.163)

Terk: Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek veya ortak konuttan haklı sebep olmadan ayrılmasıdır. Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ayrılık kararının olmaması gerekir. Evi terk eden eşin haklı bir sebebi olmaması gerekir. Terk süresi en az 6 ay sürmüş olması gerekir. Terk eden eşe hakim veya noter tarafından eve dönmesi için ihtar çekilir eğer ihtara rağmen eş konuta dönmezse terk sebebiyle boşanma davası açılabilir.  Boşanma davası açılabilmesi için terk süresinin 4.ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz  ve ihtardan sonra 2 ay süre geçmedikçe dava açılamaz.  ( TMK MD.164)

Akıl Hastalığı: (TMK MD.165)

-Akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde olması gerekir.

-Hastalığın iyileşilmeyeceğinin  sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması gerekir.

-Akıl hastalığı sebebi ile diğer eş için ortak hayat çekilmez hale gelmesi.

Bu boşanma sebeplerine dayanarak hazırlanan dilekçe yetkili ve görevli aile mahkemesinin bulunduğu adliyelerdeki tevzi bürosuna verilir.

İstanbul Boşanma Avukatı

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

Boşanma davasında her türlü boşanma sebebinde genel olarak istenen evraklar:

Boşanma dava dilekçesi,

T.C. kimlik numaralı resmi belgeler ,(Kimlik, pasaport, ehliyet)

Davanın yürütülmesi için avukata vekalet verildiyse; boşanma dava vekaletnamesi,

Dava harç ve gider masraflarının yatırıldığına dair makbuz veya dekont,

Dava dilekçesine konu olan delil ve dilekçe ekleri bulunur.

Dava anlaşmalı olarak açılıyor ise bu belgelere ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü de eklenir. Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma sebebini kanıtlamak isteyen taraf delil niteliğinde olan fotoğraf, darp raporu, sosyal medya paylaşımları, tanık listesi gibi evrakları da eklemelidir.

MET Avukatlık Bürosu, İstanbul’da boşanma avukatı olarak müvekkillerinin hak ve alacaklarını savunmayı ilke edinmiştir. Müvekkillerine boşanma davasında en iyi boşanma avukatı hizmeti vermek adına hukuki mücadeleyi verme çabasındadır. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan avukatlık büromuz ile hizmetinizdeyiz.

En İyi Boşanma Avukatı

MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul’da tecrübeli avukatlarımız ile boşanma davalarında sizlere hizmet veriyoruz. En iyi boşanma Avukatı olma konusunda hızla kendimizi geliştirerek sizlere destek vermekteyiz. Boşanma davası sürecinde sizlerin her daim yanında olarak dava sürecini yakından takip ediyoruz. En iyi boşanma Avukatı hizmetini almak için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve boşanma sürecinde haklarınızı doğru şekilde savunabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hemen Ara