Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Ve Şartları Nelerdir? Boşanma aşamasında olan çiftlerden maddi zorluğa düşecek olan kişi için bağlanan para nafaka olarak tanımlanmaktadır. Nafakanın her ay düzenli olarak yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nafaka boşanma davası sürerken ve bittiğinde de bağlanabilir. Nafaka borcu genel olarak aile hukuku içerisinde yer alır ve kişisel bir borçtur. Bunun için de nafaka borcunun bir başkasına devredilmesi mümkün değildir.

Nafaka borcu mirasçılara geçemeyeceği gibi ancak ölüm ile sonlanabilir. Ancak nafakanın sona ermesi için farklı durumların da oluşması mümkündür. Eşlerin tekrar bir araya gelmeleri veya kişinin içerisinde bulunduğu zaruri durumun ortadan kalkması durumunda da nafaka ödeme hali sona erebilmektedir.

Nafaka miktarı taraflar arasında bir sözleşme ile kararlaştırılabilir. Nafaka borcu farklı bir borçtan düşülmeyeceği gibi aynı zamanda haczedilemez. Zamanaşımı konusu da nafaka için geçerli değildir. Aksi bir durum meydana gelmediği sürece nafaka ödemesi her zaman istenebilir. Ancak bunun için mahkemeye yasal bir başvuru yapılması gerekir. Nafaka nedir? Nafaka türleri ve şartları nelerdir? Nafaka kararını sadece mahkeme vermektedir.

Nafaka Türleri Ve Şartları Nelerdir?

Eşlerin durumuna ve davanın seyrine göre mahkeme tarafından farklı nafaka türlerine karar verilebilmektedir. Nafaka nedir? Nafaka türleri ve şartları nelerdir?

Nafaka Türleri Ve Şartları Nelerdir?

Nafaka Türleri Ve Şartları Nelerdir?

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası bağlanması için davanın hangi taraf tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Eşlerden birinin diğerini geçindirmesi için belirlenen miktar tedbir nafakası altında diğer eşe bağlanmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürmesi halinde bağlanmaktadır. Ancak dava boşanma ile sonuçlanır ise tedbir nafakası ismi değişerek tekrar nafaka şeklinde alınmaya devam edilir.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma davası sonucunda taraflardan birinin yoksulluğa düşen eşe karşı ödemesi gereken nafakadır. Yoksulluk nafakası boşanma ile birlikte istenebilmektedir. Ancak boşanmadan sonra şartlar değiştiğinde de talep edilebilir. Yoksulluk nafakasını ödeyecek olan kişinin bu nafakayı karşılayacak şekilde maddi güce sahip olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası kararı da yine mahkeme kararının kesinleşmesi ile netlik kazanır.

Yoksulluk Nafakası Şartları

  • Taraflardan birinin talepte bulunmuş olması gerekir.
  • Talepte bulunan tarafın diğer tarafa göre kusurunun daha ağır olmaması gerekir.
  • Nafaka talebinde bulunan tarafın boşanmadan kaynaklı olarak yoksulluğa düşme ihtimalinin bulunmuş olması gerekir.
  • Yoksulluk nafakasını ödeyecek olan tarafın mali gücü ile orantılı olması gerekir.
  • Eğer yoksulluğa düşecek olan taraf erkek ise kadının da mali durumu göz önünde bulundurularak nafaka ödemesi mümkündür.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası çocuğun velayetini almamış olan tarafın çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılması için ödemek zorunda olduğu nafakadır. İştirak yani katılım nafakası çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili tüm masraflarının geçimine yetecek şekilde belirlenmelidir. Ancak ödeyecek olan tarafın mali gücü de bu durumda göz önünde bulundurulmalıdır.

Yardım Nafakası

Nafaka çeşitleri içerisinde yer alan yardım nafakası yardım edilmediği durumda yoksulluğa düşecek olan kişi için bağlanan nafakadır. Yardım nafakası çocuklar, torunlar, anne ile baba, erkek veya kız kardeş ile büyükanne ve büyükbaba sırası takip edilerek talep edilmektedir. Yardım nafakasında nafakanın başlangıç tarihi aynı zamanda dava tarihi olarak baz alınmaktadır. Ancak yardım nafakası bağlanırken ekonomik koşullar de diğer haklar ile nefaset kuralları esas alınmaktadır.

Nafaka nedir? Nafaka türleri ve şartları nelerdir? Nafaka bağlanması ve miktarının belirlenmesi sadece mahkeme kararı ile gerçekleşebilmektedir. Hakim tarafların ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, takdir yetkisini kullanarak hakkaniyete göre kararını vermektedir. Nafakanın ayrıca toplu şekilde ödenmesi de mümkün değildir.

İstanbul avukat ekiplerimizden olan, İstanbul nafaka avukatı ekiplerimiz; Beşiktaş nafaka avukatı, Şişli nafaka avukatı, Mecidiyeköy nafaka avukatı, Sarıyer nafaka avukatı, Kadıköy nafaka avukatı olarak hizmet vermektedir. Nafaka davaları arasında yer alan nafaka artırım davalarında ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.