İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar tazminatı nasıl alınır, işverenin iş sözleşmesini feshederken uyması gereken ihbar süresine uymaması halinde işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. İhbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: Belirsiz süreli iş sözleşmesi: İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerlidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesi süresinin dolması halinde ihbar tazminatı ödenmez. İhbar süresine uyulmaması: İşveren,...

İş Akdi (Sözleşmesi) Ne Demek (Fesih Bildirimi Örneği)

İş akdi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. İş Akdinin Unsurları: İş görme: İşçi, işverenin emri ve gözetimi altında belirli bir iş görmeyi üstlenir. Ücret: İşveren, işçiye yaptığı iş karşılığında ücret ödemeyi üstlenir. Bağımlılık: İşçi, işverene karşı bağımlı bir konumdadır. Bu bağımlılık, işçinin işverenin emri...

Hemen Ara