İş Hukukuİş Akdi (Sözleşmesi) Ne Demek (Fesih Bildirimi Örneği)

4 Şubat 2024

İş akdi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

İş Akdinin Unsurları:

 • İş görme: İşçi, işverenin emri ve gözetimi altında belirli bir iş görmeyi üstlenir.
 • Ücret: İşveren, işçiye yaptığı iş karşılığında ücret ödemeyi üstlenir.
 • Bağımlılık: İşçi, işverene karşı bağımlı bir konumdadır. Bu bağımlılık, işçinin işverenin emri ve gözetimi altında çalışmasından kaynaklanır.

İş Akdinin Özellikleri:

 • İş sözleşmesi, süreklilik gösteren bir sözleşmedir.
 • İş akdi, ** karşılıklı edimli** bir sözleşmedir.
 • İş sözleşmesi, takdiri sözleşmelerdendir.
 • İş akdi, koruyucu bir sözleşmedir.

İş Akdinin Önemi:

İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen önemli bir belgedir. Bu nedenle, sözleşme yapmadan önce işçi ve işverenin iş sözleşmesinin unsurlarını ve özelliklerini iyi bilmesi önemlidir.

İş Akdi Hakkında Daha Fazla Bilgi:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • İşçi ve İşveren Sendikaları

Ayrıca, iş sözleşmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bir avukata danışabilirsiniz. MET Hukuk Danışmanlık olarak İş Hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız ile iş akdi ve iş hukuku alanında tüm sorularınız için sizlerin yanındayız. İş Hukuku alanında sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Akdi Ne Demek

İş Akdinin Feshi

 

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi:

 • Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
 • İşveren, belirli süreli sözleşme süresi dolmadan feshetmek isterse, haklı bir sebebe dayanması gerekir.
 • İşveren, haklı sebep olmadan belirli süreli iş akdini feshederse, işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Belirsiz Süreli İş Akdinin Feshi:

 • Belirsiz süreli iş akdi, taraflardan birinin iradesi ile feshedilerek sona erdirilebilir.
 • İşçi veya işveren, iş akdini feshetmek isterse, ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
 • İhbar tazminatı, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay sonra başlayacak olan süre için işverenin işçiye ödemesi gereken tazminattır.
 • İhbar tazminatı süresi, işçinin kıdemine göre değişir.
 • İşveren, işçiyi haklı sebeple feshederse, ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.
 • İşçi, işvereni haklı sebeple feshederse, ihbar tazminatı almasına hak kazanır.

Haklı Sebepler:

İşverenin veya işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmesi için aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

İşçi Tarafından Haklı Fesih Sebepleri:

 • Ücretin ödenmemesi
 • Çalışma şartlarının iş sözleşmesine veya kanuna aykırı olması
 • İşverenin işçiye karşı saygısızlığı
 • İşverenin işçinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atması
 • İşyerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık
 • İşyerinde mobbing

İşveren Tarafından Haklı Fesih Sebepleri:

 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması
 • İşçinin işverene karşı saygısızlığı
 • İşçinin işyerinde düzenli olarak devamsızlığı
 • İşçinin işverenin güvenini sarsacak nitelikte fiilleri
 • İşçinin işyerinde hırsızlık yapması
 • İşçinin işyerinde kasten mal varlığına zarar vermesi
 • İşçinin işyerinde kavga çıkarması
 • İşçinin işyerinde sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında bulunması

Tazminat Hakları:

 • Kıdem Tazminatı: İşçinin, işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak hak kazandığı tazminattır.
 • İhbar Tazminatı: İşverenin veya işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, diğer tarafa ödemesi gereken tazminattır.
 • Fazla Mesai Ücreti: İşçinin, normal çalışma saatleri dışında yaptığı çalışmanın karşılığında hak kazandığı ücrettir.
 • Kullanılmayan İzin Ücreti: İşçinin, kullanamadığı izinlerin karşılığında hak kazandığı ücrettir.

Tazminat davası nasıl açılır? İstanbul Tazminat Avukatı ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

İş Akdinin Feshi

İş Akdi Fesih Bildirimi

 

Fesih bildirimi, iş akdinin feshedildiğine dair işçiye veya işverene yapılan yazılı bildirimdir. Fesih bildiriminde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Fesih bildiriminin tarihi
 • İşverenin veya işçinin adı, soyadı ve unvanı
 • İşçinin çalıştığı işyeri
 • Fesih sebebi
 • Fesih bildiriminin tebliğ tarihi

Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır. Fesih bildirimi, işçiye veya işverene elden tebliğ edilebilir veya posta yoluyla gönderilebilir. Fesih bildirimi posta yoluyla gönderilecekse, taahhütlü ve iadeli olarak gönderilmelidir.

İş Akdi Fesih Bildirimi

İş Akdi Fesih Bildirimi Örneği

 

Tarih: 04.02.2024

İşverenin Adı, Soyadı ve Unvanı: [İşverenin Adı Soyadı] – [Unvanı]

İşverenin Adresi: [İşverenin Adresi]

İşçinin Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası: [İşçinin Adı Soyadı] – [T.C. Kimlik Numarası]

İşçinin Çalıştığı İşyeri: [İşçinin Çalıştığı İşyeri]

Fesih Sebebi: [Fesih Sebebi]

Fesih Bildiriminin Tebliğ Tarihi: [Fesih Bildiriminin Tebliğ Tarihi]

İhbar Süresi: [İhbar Süresi]

Kıdem Tazminatı: [Kıdem Tazminatı Tutarı] TL

İhbar Tazminatı: [İhbar Tazminatı Tutarı] TL

Diğer Alacaklar: [Diğer Alacaklar Tutarı] TL

Toplam: [Toplam Ödeme Tutarı] TL

Açıklama:

Bu fesih bildirimi ile iş akdiniz [tarih] tarihinden itibaren feshedilmiştir. İhbar tazminatınız ve diğer alacaklarınız [tarih] tarihinde tarafınıza ödenecektir.

Fesih bildirimini tebliğ aldım.

İşçi:

[İşçinin Adı Soyadı]

Tarih:

İşveren:

[İşverenin Adı Soyadı]

Tarih:

Not:

 • Bu fesih bildirimi örneği genel bilgi verme amaçlıdır. Hukuki bir sorununuz varsa bir avukata danışmanız tavsiye edilir. MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul İş Avukatı hizmeti ile sizlerin tüm sorularını cevaplıyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Fesih bildiriminde yer alan bilgiler, işyerine ve işçinin durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 • Fesih bildirimi, işçiye veya işverene elden tebliğ edilebilir veya posta yoluyla gönderilebilir. Fesih bildirimi posta yoluyla gönderilecekse, taahhütlü ve iadeli olarak gönderilmelidir.

Evlilik Nedeni ile İş Akdinin Feshi

Evlilik Nedeni ile İş Akdinin Feshi

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine göre, evlenen kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda işçi, kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma Şartları:

 • İşçinin kadın olması
 • Resmi nikah kıyılmış olması
 • Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş akdinin feshedilmesi

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma İşlemleri:

 • İşçi, işverene yazılı bir fesih bildirimi göndermelidir.
 • Fesih bildiriminde, evlilik tarihi ve iş akdinin feshedildiği tarih belirtilmelidir.
 • Fesih bildirimi, elden teslim edilebilir veya posta yoluyla gönderilebilir.
 • Fesih bildirimi posta yoluyla gönderilecekse, taahhütlü ve iadeli olarak gönderilmelidir.

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma Hakkının Kullanılmaması:

 • İşçi, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmezse, bu hakkını kaybeder.
 • İşçi, evlilikten önce işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alamaz.

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma Hakkının Kötüye Kullanılması:

 • İşçinin evlendikten sonra kısa bir süre içerisinde işten ayrılması, işverenin tazminat talep etmesine yol açabilir.
 • İşverenin, işçinin evlilik nedeniyle işten ayrıldığını ispatlaması gerekir.

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma Hakkı ile İlgili Yasal Düzenlemeler:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi
 • Yargıtay Kararları

İş akdi ve İş Hukuk ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. İş Hukuku davalarınızda tecrübeli avukatlarımız ile haklarınızı koruyabilirsiniz.

Hemen Ara