İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar tazminatı nasıl alınır, işverenin iş sözleşmesini feshederken uyması gereken ihbar süresine uymaması halinde işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. İhbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: Belirsiz süreli iş sözleşmesi: İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerlidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesi süresinin dolması halinde ihbar tazminatı ödenmez. İhbar süresine uyulmaması: İşveren,...

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davası nasıl açılır, bir kimsenin uğradığı zararın karşılığı olarak, sorumlu olan kişiden tazminat talep ettiği bir dava türüdür. Tazminat davaları, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki temel başlıkta incelenebilir. Maddi tazminat, bir kimsenin malvarlığında meydana gelen zararın karşılığı olarak talep edilen tazminattır. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın miktarının ve niteliğinin kanıtlanması...

Hemen Ara