İş HukukuTazminat Hukukuİhbar Tazminatı Nasıl Alınır

2 Mart 2024

İhbar tazminatı nasıl alınır, işverenin iş sözleşmesini feshederken uyması gereken ihbar süresine uymaması halinde işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. İhbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 1. Belirsiz süreli iş sözleşmesi: İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerlidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesi süresinin dolması halinde ihbar tazminatı ödenmez.
 2. İhbar süresine uyulmaması: İşveren, iş sözleşmesini feshederken yasal ihbar süresine uymak zorundadır. İhbar süresi, işçinin kıdemine göre değişir.
 3. Fesih beyanının yazılı olması: Fesih beyanı yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı fesih beyanında, fesih sebebi ve ihbar süresi açıkça belirtilmelidir.
 4. Haklı nedenle fesih olmaması: İşveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin son brüt maaşının ihbar süresine göre hesaplanmasıyla bulunur. İhbar süresi, işçinin kıdemine göre aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • 6 aydan az: 2 hafta
 • 6 aydan 1,5 yıla kadar: 4 hafta
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar: 6 hafta
 • 3 yıldan 6 yıla kadar: 8 hafta
 • 6 yıldan fazla: 12 hafta

İhbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İşverene yazılı bildirim: İşveren tarafından ihbar tazminatı ödenmediyse, işçi 30 gün içinde işverene yazılı bildirimde bulunmalıdır.
 2. Arabulucuya başvuru: Yazılı bildirime rağmen işverenden ihbar tazminatı ödenmezse, işçi 60 gün içinde arabulucuya başvurabilir.
 3. İş mahkemesine dava: Arabuluculuk yoluyla çözüm sağlanamazsa, işçi 3 ay içinde iş mahkemesine dava açabilir.

İhbar tazminatı ile ilgili diğer bilgiler:

 • İhbar tazminatı, işçinin kıdem tazminatı ile birlikte ödenir.
 • İhbar tazminatı üzerinden vergi ve sigorta primi kesilir.
 • İşçi, ihbar süresi boyunca işyerinde çalışmaya devam edebilir.
 • İşçi, ihbar süresi boyunca işyerinde çalışmayı kabul etmezse ihbar tazminatının yarısını alır.

İhbar tazminatı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz:

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi tam olarak öğrenmek için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. MET Hukuk Danışmanlık olarak tecrübeli avukatlarımız ile sizlere destek oluyoruz. İş Avukatı İstanbul hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Emekli Olurken İhbar Tazminatı Alınır mı

 

Hayır, emekli olurken ihbar tazminatı alınamaz. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre, işveren veya işçi iş sözleşmesini feshedebilir. Fesihte yasal ihbar süresine uyulmaması halinde fesih eden taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Ancak, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona erdiği için ihbar tazminatı ödenmez. Bu durum, Yargıtay’ın 9. Hukuk Dairesi’nin 2020/1580 Esas numaralı 2021/5099 Karar sayılı kararında da açıkça belirtilmiştir.

Emeklilikte kıdem tazminatı ise ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır ve emeklilikte işçinin hak ettiği bir tazminattır.

Özetle:

 • Emeklilikte ihbar tazminatı alınamaz.
 • Emeklilikte kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı davanız için bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. MET Hukuk olarak İstanbul’da tecrübeli iş avukatlarımız ile sizlerin dava sürecini takip ediyor ve haklarınızı savunuyoruz.

emekli olurken ihbar tazminatı alınır mı

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İhbar Tazminatı

 

Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı hakkı, bazı istisnalar dışında, genellikle bulunmaz. Bunun sebebi, belirli süreli iş sözleşmelerinde işin bitiş tarihi önceden belirlenmiş olmasıdır.

İhbar tazminatı ödenebilecek istisnai durumlar:

 • Sözleşmenin işveren tarafından haklı sebep olmaksızın feshedilmesi: İşveren, belirli süreli iş sözleşmesini haklı sebep olmaksızın feshederse, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.
 • Sözleşmenin 10 yılı aşması: Belirli süreli iş sözleşmesi 10 yılı aşmışsa, Türk Borçlar Kanunu’nun 430. maddesi gereği ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.
 • Sözleşmenin feshi halinde tazminat ödenmesine ilişkin bir hüküm olması: Belirli süreli iş sözleşmesinde fesih halinde tazminat ödenmesine ilişkin bir hüküm varsa, işçiye ihbar tazminatı ödenebilir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı hesaplanması:

İhbar tazminatı, işçinin son brüt maaşının ihbar süresine göre hesaplanmasıyla bulunur. İhbar süresi, işçinin kıdemine göre aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • 6 aydan az: 2 hafta
 • 6 aydan 1,5 yıla kadar: 4 hafta
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar: 6 hafta
 • 3 yıldan 6 yıla kadar: 8 hafta
 • 6 yıldan fazla: 12 hafta

Örnek: Bir işçi 3 yıldan 6 yıla kadar kıdeme sahip olsun ve belirli süreli iş sözleşmesi 31.08.2024 tarihinde sona ersin. İşveren 15.07.2024 tarihinde iş sözleşmesini haklı sebep olmaksızın feshederse, işçiye 8 haftalık ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

 • İhbar tazminatı, işverenin fesih beyanını yazılı olarak yapması halinde talep edilebilir.
 • İşçi, ihbar tazminatı için işverene yazılı bildirimde bulunmalıdır.
 • İhbar tazminatı, iş mahkemesinde dava açılarak talep edilebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İhbar Tazminatı

Haklı Nedenle Fesihte İhbar Tazminatı

 

Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı, işçinin veya işverenin iş sözleşmesini feshetmek için haklı bir sebebe sahip olması ve bu sebebe dayanarak fesih bildiriminde bulunması anlamına gelir. Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı ödenip ödenmeyeceği, fesih sebebinin kimden kaynaklandığına ve fesih bildiriminin nasıl yapıldığına bağlıdır.

 1. İşverenin Haklı Nedenle Feshi:

İşveren, işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunması, işyerinde greve katılması veya işverene zarar vermesi gibi haklı sebeplerle işten çıkarabilir. Bu durumda işveren, ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.

 1. İşçinin Haklı Nedenle Feshi:

İşçi, işverenin haklı bir sebep olmaksızın ücretini ödememesi, işyerinde taciz veya mobbing uygulanması gibi haklı sebeplerle işten ayrılabilir. Bu durumda işçi, ihbar tazminatına hak kazanır.

 1. Fesih Bildiriminin Şekli:

Haklı nedenle fesih, yazılı olarak yapılmalıdır. Fesih beyanında, fesih sebebi açıkça belirtilmelidir.

Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

 • Haklı nedenle fesihte de ihbar süresi içerisinde çalışmaya devam edilmesi mümkündür.
 • Haklı nedenle fesihte de kıdem tazminatı ödenir.
 • Haklı nedenle fesihte işçi, işverene tazminat davası açabilir.

Özetle:

 • İşveren haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı ödemez.
 • İşçi haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı alır.
 • Fesih beyanı yazılı olmalı ve fesih sebebini açıkça belirtmelidir.

İş akdi fesih bildirim örneğine bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İş akdi nedir, iş akdi feshi bildirimi ve daha fazlası için yazımızı inceleyebilirsiniz.

MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul’da tecrübeli avukatlarımızda dava sürecinizde sizlere destek oluyoruz. Sizlerde bizimle iletişime geçerek ihbar tazminatı ve diğer konularda yardım alabilirsiniz.

 

Hemen Ara