Tazminat HukukuTazminat Davası Nasıl Açılır

15 Aralık 2023

Tazminat davası nasıl açılır, bir kimsenin uğradığı zararın karşılığı olarak, sorumlu olan kişiden tazminat talep ettiği bir dava türüdür. Tazminat davaları, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki temel başlıkta incelenebilir.

Maddi tazminat, bir kimsenin malvarlığında meydana gelen zararın karşılığı olarak talep edilen tazminattır. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın miktarının ve niteliğinin kanıtlanması gerekir. Maddi tazminat talep edilebilecek zararlar arasında, tedavi masrafları, iş kaybı, sakatlık, mal kaybı vb. sayılabilir.

Manevi tazminat, bir kimsenin kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğradığı zararın karşılığı olarak talep edilen tazminattır. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın varlığı ve şiddetinin kanıtlanması gerekir. Manevi tazminat talep edilebilecek zararlar arasında, acı, elem, keder, üzüntü vb. sayılabilir.

Tazminat Davası Açma Şartları

Tazminat davası açabilmesi, aşağıda bulunan şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Haksız fiil veya sözleşmenin ihlali: Tazminat davasının açılabilmesi için, ortada bir haksız fiilin veya sözleşmenin ihlalinin olması gerekir. Haksız fiil, hukuka aykırı ve başkasına zarar veren bir davranıştır. Sözleşmenin ihlali ise, borçlunun borcunu yerine getirmemesidir.
 • Zarar: Tazminat davasının açılabilmesi için, zararın meydana gelmiş olması gerekir. Zararın varlığı, miktarı ve niteliğinin kanıtlanması gerekir.
 • Nedensellik bağı: Tazminat davasının açılabilmesi için, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali ile zarar arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekir. Yani, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali olmasaydı, zarar meydana gelmeyecekti.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Tazminat davası açabilmek için, öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekir. Dilekçede, davacı, davalı, talep edilen tazminat miktarı, zararın nedeni ve niteliği gibi bilgiler yer almalıdır. Dilekçeye, zararı kanıtlayan belgeler de eklenmelidir.

Dilekçe hazırlandıktan sonra, dilekçenin bir örneği davalı kişiye gönderilir. Davalı, dilekçenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde cevap dilekçesi verebilir. Cevap dilekçesinde, davalının iddialara karşı savunması yer alır.

Davacı ve davalı tarafından dilekçeler ve cevap dilekçeleri verildikten sonra, dava ilk duruşma için açılır. İlk duruşmada, mahkeme davayı kabul eder veya reddeder. Dava kabul edilirse, yargılama süreci başlar.

Tazminat Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tazminat davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.
 • Dilekçeye, zararı kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekir.
 • Davalı kişiye dilekçenin tebliği önemlidir.
 • Davayı takip etmek ve duruşmalara katılmak gerekir.

Tazminat davası, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren bir dava türüdür. Bu nedenle, tazminat davası açarken bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır. İstanbul Tazminat Avukatı hizmeti veren MET Hukuk Danışmanlık olarak dava sürecinizde sizlere yardımcı oluyoruz. İstanbul Tazminat Avukatı hizmeti için bizimle iletişime geçebilir ve destek talep edebilirsiniz.

Tazminat Davası nasıl açılır

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer

Tazminat davasının yargılama süresi, davanın niteliğine ve delillerin durumuna göre değişebilir. Ancak, ortalama olarak 1-2 yıl sürmektedir.

Tazminat davasının yargılama süresi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

 • Davanın niteliği: Bazı tazminat davaları, diğerlerinden daha karmaşıktır. Örneğin, trafik kazası veya iş kazası nedeniyle açılan tazminat davaları, daha karmaşıktır ve bu nedenle yargılama süresi daha uzun sürebilir.
 • Delillerin durumu: Tazminat davasında, zararın varlığı ve miktarının kanıtlanması gerekir. Delillerin eksik veya yetersiz olması, yargılama süresini uzatabilir.
 • Mahkemenin iş yoğunluğu: Mahkemenin iş yoğunluğu da, yargılama süresini etkileyebilir.

Tazminat davası açarken, yargılama süresinin uzun olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, davayı takip etmek ve duruşmalara katılmak önemlidir. Dava takip sürecinde MET Hukuk Danışmanlık olarak sizlere destek vererek süreci takip etmenizde size yardımcı oluyoruz.

Tazminat davasının yargılama süresi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Dava dilekçesi: Davacı, öncelikle bir dava dilekçesi hazırlar. Dilekçede, davacı, davalı, talep edilen tazminat miktarı, zararın nedeni ve niteliği gibi bilgiler yer alır. Dilekçeye, zararı kanıtlayan belgeler de eklenmelidir.
 • Cevap dilekçesi: Davalı, dava dilekçesi tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde cevap dilekçesi verebilir. Cevap dilekçesinde, davalının iddialara karşı savunması yer alır.
 • İlk duruşma: İlk duruşmada, mahkeme davayı kabul eder veya reddeder. Dava kabul edilirse, yargılama süreci başlar.
 • Delillerin toplanması: Mahkeme, tarafların delillerini toplar. Deliller arasında, tanık beyanları, bilirkişi raporları, tutanaklar, fotoğraflar vb. sayılabilir.
 • Karar verilmesi: Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra, karar verir. Karar, taraflara tebliğ edilir.

Tazminat davasında, karara itiraz edilebilir. İtiraz, kararı veren mahkemeye yapılır. İtiraz üzerine, dosya, üst mahkemeye gönderilir. Üst mahkeme, dosyayı inceledikten sonra, karar verir.

Manevi Tazminat Davası Şartları

Manevi Tazminat Davası Şartları

 

Manevi tazminat davası, bir kimsenin kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğradığı zararın karşılığı olarak talep ettiği tazminattır. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Kişilik hakkının ihlali: Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, öncelikle kişilik hakkının ihlal edilmiş olması gerekir. Kişilik hakları, kişinin maddi ve manevi varlığını korumaya yönelik hukuki değerlerdir. Kişilik hakları arasında, şeref, haysiyet, namusu, sağlığı, vücut bütünlüğü, yaşam hakkı vb. sayılabilir.
 • Manevi zarar: Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, manevi bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Manevi zarar, kişinin iç dünyasında meydana gelen, bedensel zarara benzer nitelikte olmayan, ancak onu acı, elem, keder, üzüntü gibi duygulara sürükleyen zarardır.
 • Hukuka aykırılık: Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, kişilik hakkının ihlali hukuka aykırı olmalıdır. Hukuka aykırılık, kişilik hakkının ihlal edildiği sırada yürürlükte olan hukuka aykırılık anlamına gelir.
 • Nedensellik bağı: Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, kişilik hakkının ihlali ile manevi zarar arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekir. Yani, kişilik hakkının ihlali olmasaydı, manevi zarar meydana gelmeyecekti.

Manevi tazminat davasında, manevi zararın miktarı, hakim tarafından takdir edilir. Hakim, manevi zararın miktarını belirlerken, zararın niteliğini, ağırlığını, davacının kişilik özelliklerini, davacının sosyal ve ekonomik durumunu vb. faktörleri dikkate alır.

Manevi tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Tazminat Aldıktan Sonra İşe iade davası

Tazminat Aldıktan Sonra İşe İade Davası

Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açmanın önünde hukuki bir engel yoktur. İşçi kıdem tazminatı alsa da işe iade davası açabilir. Ancak bu noktada davanın kazanılması halinde işçiye ödenecek tazminattan kıdem tazminatı miktarı mahsup edilir.

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından haksız bir nedenle iş akdinin feshedilmesi halinde, işçinin iş akdini askıya alarak işe iadesini talep ettiği bir dava türüdür. İşe iade davasında, işçinin işe iadesine karar verilirse, işçiye işe başlatmama tazminatı ödenir. İşe başlatmama tazminatı, kıdem tazminatına ek olarak ödenen bir tazminattır.

Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açmanın bazı avantajları vardır. Bu avantajlar şunlardır:

 • İşçi, iş akdini askıya alarak işe iadesini talep edebilir. Bu sayede, işçi işsizlikten korunmuş olur.
 • İşçi, işe iadesine karar verilirse, işe başlatmama tazminatı alır. İşe başlatmama tazminatı, kıdem tazminatına ek olarak ödenen bir tazminattır.
 • İşçi, işe iadesine karar verilmese bile, kıdem tazminatı almıştır. Bu sayede, işçinin maddi kaybı en aza indirilmiş olur.

Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açmanın bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar şunlardır:

 • Dava süreci uzun sürebilir. Dava süreci, davanın niteliğine ve delillerin durumuna göre değişebilir. Ancak, ortalama olarak 1-2 yıl sürmektedir.
 • Dava sonucunda işçinin işe iadesine karar verilmeyebilir. İşveren, işçinin işe iadesine karşı çeşitli savunmalar yapabilir. Bu nedenle, işçinin işe iadesine karar verilmesi garanti değildir.

Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açmak isteyen işçilerin, bu konuda bir avukattan hukuki yardım alması faydalı olacaktır. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Hukuk Büromuzu ziyaret ederek bizlerden yardım alabilirsiniz.

Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Tazminat Davası Dilekçe Örneği

 

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: [Davacının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

DAVALI: [Davalının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

DAVA KONUSU: [Dava konusunun kısa bir özeti]

AÇIKLAMALAR:

[Dava konusuna ilişkin açıklamalar]

DELİLLER:

[Davayı ispatlayacak delillerin listesi]

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 • Davalıdan, [tazminat miktarı] TL maddi tazminat,
 • Davalıdan, [tazminat miktarı] TL manevi tazminat,
 • Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini,

saygılarımla arz ve talep ederim.

[Davacının İmzası] [Vekil varsa Avukat İmzası]

Tarih:

EKLER:

[Davayı ispatlayacak deliller]

Bu dilekçe örneği, sadece bir örnektir. Dava konusuna ve delillere göre dilekçenin içeriği değiştirilebilir. Dilekçeyi hazırlarken, bir avukattan hukuki yardım almak faydalı olacaktır. Bu nedenle MET Hukuk Danışmanlık olarak profesyonel avukatlarımızla İstanbul Tazminat Avukat ihtiyaçlarınızda sizlere yardımcı oluyoruz. Sizde Tazminat Davası sürecinde bizlerden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Hemen Ara