Nafaka Ödenmezse Ne Olur

Nafaka ödenmezse aşağıdaki sonuçlar doğabilir: Hukuki Sonuçlar: İcra Takibi: Nafaka alacaklısı, mahkeme kararını icra dairesine götürerek icra takibi başlatabilir. Bu durumda, nafaka borçlusunun maaşına, banka hesaplarına veya diğer malvarlıklarına haciz konulabilir. Tazyik Hapsine Karar Verilmesi: Nafaka borçlusu, nafaka alacaklısının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edilebilir. Nafaka Borcunun Faizle Artması: Ödenmeyen nafaka borcu, gecikme faiziyle birlikte...

Babalık Davası (Dilekçe Örneği)

Babalık davası, bir çocuğun babasının kim olduğunu belirlemek için açılan bir dava türüdür. Bir çocuğun velayeti, nafaka veya miras gibi çeşitli nedenlerle açılabilir. Babalık davası açabilecek birçok farklı kişi vardır: çocuğun annesi, çocuk, çocuğun vasisi veya çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi. Bir babalık davası, DNA testi, kan testi ve tanık ifadesi dahil olmak üzere...

Tek Celsede Boşanma (Sebepleri – Param Yok Nasıl Boşanma Davası Açabilirim)

Türk Medeni Kanunu’na göre, tek celsede boşanma mümkün olabilmektedir. Bu durum, anlaşmalı boşanma ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Anlaşmalı Boşanma: Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş ve eşler boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşmışsa, tek celsede boşanma mümkündür. Bu durumda, eşler arasında velayet, nafaka, tazminat gibi konularda bir anlaşmaya varılmış olması gerekir....

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve bu anlaşmalarını bir protokol ile düzenledikleri boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler boşanmanın yanı sıra aşağıdaki konularda da anlaşmaya varabilirler: Velayet Çocukların bakım ve eğitim giderleri Mal paylaşımı Nafaka Anlaşmalı boşanma davasında nafaka konusu, eşlerin serbest iradelerine bırakılmıştır. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka ödenip ödenmeyeceğini, ödenecek ise ne...

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda karşılıklı olarak anlaşmaları ve bu anlaşmalarını bir protokol ile belgelemeleridir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha kısa ve daha kolay bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma için gerekli şartlar şunlardır: Eşlerin en az 1 yıl evli olmaları gerekir. Eşlerin boşanma konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olmaları gerekir. Eşlerin boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin olarak...

Boşanma Avukatı İstanbul

BOŞANMA AVUKATI NASIL SEÇİLİR?(NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR) Boşanma avukatı seçimi yaparken ilk başta dikkat edilecek konu iletişimdir. Kişiyle boşanma avukatı arasındaki iletişim düzgün ve etkili bir iletişim şekli olması gerekir. Eğer ki açtığınız dava çekişmeli boşanma davası ise bu tarz davaların uzun sürme ihtimali olduğundan sebep boşanma avukatı ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Diğer bir husus ise...

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli boşanma davası, taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istemediği ya da boşanmanın fer’ileri olan malların paylaşımı, tazminat talepleri, nafaka miktarları, müşterek çocukların velayeti konusunda anlaşmazlığa düşmeleri sonucunda meydana gelir. Çekişmeli boşanma davası  TMK’de belirtilen boşanma sebeplerine dayandırılarak dava açılacaktır. Boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ: Önceden bilinmesi mümkün olmayan bir...

Hemen Ara