Aile HukukuBabalık Davası (Dilekçe Örneği)

25 Şubat 2024

Babalık davası, bir çocuğun babasının kim olduğunu belirlemek için açılan bir dava türüdür. Bir çocuğun velayeti, nafaka veya miras gibi çeşitli nedenlerle açılabilir.

Babalık davası açabilecek birçok farklı kişi vardır: çocuğun annesi, çocuk, çocuğun vasisi veya çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi.

Bir babalık davası, DNA testi, kan testi ve tanık ifadesi dahil olmak üzere çeşitli deliller kullanılarak çözülebilir. DNA testi, babalık davalarında kullanılan en yaygın delil türüdür ve bir çocuğun babasının kim olduğunu belirlemede çok doğru olabilir.

Babalık davaları karmaşık ve duygusal olabilir. Bir babalık davası açmayı düşünüyorsanız, bir avukata danışmanız önemlidir.

Evlilik Dışı Çocuğun Babalık Durumu

Evlilik dışı doğan bir çocuğun babalık durumu, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) düzenlenmiştir. TMK’ya göre evlilik dışı doğan bir çocuğun babası, aşağıdaki yollarla tespit edilebilir:

 1. Tanıma: Baba, çocuğu nüfus kütüğüne kendi nüfusuna kaydettirerek tanıyabilir. Tanıma, noterlik senedi veya mahkeme kararı ile yapılabilir.
 2. Babalık Davası: Anne, baba veya çocuk, babalık davası açarak babanın kim olduğunu tespit ettirebilir. Babalık davası, aile mahkemelerinde görülür.
 3. DNA Testi: Babalık davasında en yaygın kullanılan delil türü DNA testidir. DNA testi, çocuğun ve babanın DNA’sını karşılaştırarak baba olma olasılığını hesaplar.

Babalık davasında kanıt yükü:

 • Anne veya çocuk davacı ise, davacının babanın kim olduğunu açık ve ikna edici delillerle ispat etmesi gerekir.
 • Baba davacı ise, babanın çocuğu tanıdığına dair deliller sunması gerekir.

Babalık davasının sonuçları:

 • Babalık davası sonucunda babanın kim olduğu tespit edilirse, baba çocuğa karşı nafaka ve velayet gibi yasal yükümlülükler altına girer.
 • Baba çocuğu tanımazsa, çocuk babadan miras alamaz.

Evlilik dışı doğan bir çocuğun hakları:

 • Evlilik dışı doğan bir çocuk, evlilik içinde doğan bir çocukla aynı haklara sahiptir.
 • Evlilik dışı doğan bir çocuk, babadan nafaka ve miras alma hakkına sahiptir.

Evlilik dışı doğan bir çocuğun velayeti:

 • Evlilik dışı doğan bir çocuğun velayeti, anneye aittir.
 • Baba, velayet için dava açarak velayeti alabilir.

Evlilik dışı doğan bir çocuğun soyadı:

 • Evlilik dışı doğan bir çocuğa, annenin soyadı verilir.
 • Baba çocuğu tanır ise, çocuğa babanın soyadı da verilebilir.

Evlilik dışı doğan bir çocuğun babalık durumu ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Evlilik Dışı Çocuğun Babalık Durumu

Babalık Durumu Nedir

 

Babalık durumu, bir erkeğin bir çocuğun biyolojik babası olup olmadığını ifade eder. Bu durum, çeşitli yasal ve sosyal sonuçları olan önemli bir konudur.

Babalık durumunu belirleyen üç temel unsur vardır:

 1. Biyolojik Bağlantı: Bir erkeğin bir çocuğun biyolojik babası olması için, çocuğun anne yumurtasıyla erkeğin sperminin döllenmesi gerekir. Bu durum, DNA testi ile kesin olarak belirlenebilir.
 2. Yasal Bağlantı: Bir erkek, evlilik yoluyla veya evlilik dışında çocuğu tanıyarak yasal baba olabilir. Yasal babalık, çocuğa karşı nafaka ve velayet gibi yasal yükümlülükler getirir.
 3. Sosyal Bağlantı: Bir erkek, bir çocuğa baba figürü olarak davranarak sosyal baba olabilir. Bu, çocuğun yetiştirilmesine ve bakımına aktif olarak katılmayı içerir.

Babalık durumunu etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Evlilik durumu: Evlilik içinde doğan bir çocuğun babası, karine olarak kocadır.
 • Tanıma: Baba, çocuğu nüfus kütüğüne kendi nüfusuna kaydettirerek tanıyabilir.
 • Babalık Davası: Anne, baba veya çocuk, babalık davası açarak babanın kim olduğunu tespit ettirebilir.
 • DNA Testi: Babalık davasında en yaygın kullanılan delil türü DNA testidir.

Babalık durumunun sonuçları:

 • Nafaka: Baba, çocuğa maddi imkanlarına göre nafaka ödemek zorundadır.
 • Velayet: Baba, çocuğun velayetini alabilir veya anneyle velayeti paylaşabilir.
 • Miras: Baba, çocuğundan miras alabilir.
 • Soyadı: Baba, çocuğa kendi soyadını verebilir.

Babalık durumu ile ilgili yasal düzenlemeler:

Babalık durumu ile ilgili yasal düzenlemeler, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) yer almaktadır. TMK’ya göre evlilik dışı doğan bir çocuğun babası, yukarıda belirtilen yollarla tespit edilebilir.

Babalık Durumu Nedir

Babalık Durumu Nasıl Açılır

 

Babalık durumu, bir erkeğin bir çocuğun biyolojik babası olup olmadığını ifade eder. Bu durum, çeşitli yasal ve sosyal sonuçları olan önemli bir konudur.

Babalık durumunu açmak için iki temel yol vardır:

 1. Tanıma: Baba, çocuğu nüfus kütüğüne kendi nüfusuna kaydettirerek tanıyabilir. Tanıma, noterlik senedi veya mahkeme kararı ile yapılabilir.
 2. Babalık Davası: Anne, baba veya çocuk, babalık davası açarak babanın kim olduğunu tespit ettirebilir. Babalık davası, aile mahkemelerinde görülür.

Babalık davası açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Yetkili Mahkemeye Dilekçe Verin: Babalık davası, çocuğun ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesinde açılır. Dilekçede, davacının ve davalının kimlik bilgileri, çocuğun doğum tarihi ve babalık davasının açılma sebebi yer almalıdır.
 2. Delillerini Sunun: Davacı, babalık davasını ispat etmek için DNA testi, tanık ifadesi, fotoğraf ve belge gibi deliller sunabilir.
 3. Duruşmaya Katılın: Mahkeme, davacı ve davalıyı duruşmaya çağıracaktır. Duruşmada, her iki taraf da delillerini sunacak ve savunmalarını yapacaklardır.
 4. Mahkeme Kararını Bekleyin: Mahkeme, tüm delilleri ve savunmaları değerlendirdikten sonra bir karar verecektir. Kararda, babanın kim olduğu ve yasal sonuçları belirtilecektir.

Babalık davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

 • Davacı, dava açmadan önce bir avukata danışmalıdır.
 • Davacı, dava masraflarını karşılayabilecek maddi imkana sahip olmalıdır.
 • Davacı, babalık davasının uzun ve stresli bir süreç olabileceğini bilmelidir.

İstanbul Boşanma Avukatı ve Aile avukatı hizmetimiz ile sizlere destek oluyoruz. Sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık Davası Dilekçe Örneği

 

AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. DİLEKÇENİZİ HAZIRLAMADAN ÖNCE BİR AVUKATA DANIŞMANIZ ÖNEMLİDİR.

Mahkemeye: [Mahkemenin Adı]

Davacı: [Davacının Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Davacının T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Davacının Adresi]

Telefon: [Davacının Telefon Numarası]

Avukatı: [Avukatın Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Avukatın T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Avukatın Adresi]

Telefon: [Avukatın Telefon Numarası]

Davalı: [Davalının Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Davalının T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Davalının Adresi]

Telefon: [Davalının Telefon Numarası]

Konu: Babalık Davası

Dava Dilekçesi:

 1. Açıklamalar:

Müvekkilim [davacının adı soyadı], [çocuğun doğum tarihi] tarihinde [çocuğun doğum yeri]’nde doğan [çocuğun adı soyadı]’nın annesidir. Davalı [davalının adı soyadı] ise, müvekkilimin [tarih] tarihinde [yer]’de birlikte olduğu erkektir. Müvekkilim ve davalı, [ilişkinin süresi] boyunca birlikte olmuştur.

Müvekkilim, [çocuğun doğum tarihi]’nde doğan [çocuğun adı soyadı]’nın babasının davalı olduğuna inanmaktadır. Bu inanç, aşağıdaki nedenlere dayanmaktadır:

 • [Delilleri listeleyin]
 1. Hukuki Sebepler:

Türk Medeni Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca, “Ana ve baba, çocuğun soybağının kurulması için gerekli işlemleri yapmak zorundadırlar.” Aynı maddenin 441. fıkrası uyarınca, “Çocuğun babası, babalık davası açabilir.”

 1. Talepler:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, sayın mahkemenizden aşağıdakileri talep etmekteyiz:

 • Davalının [çocuğun adı soyadı]’nın babası olduğunun tespitine karar verilmesi,
 • Davalının [çocuğun adı soyadı]’na karşı nafaka yükümlülüğüne hükmedilmesi,
 • Davalının [çocuğun adı soyadı]’nın soyadını taşımasına karar verilmesi,
 • Dava masraflarının davalıya yükletilmesi.
 1. Deliller:
 • [Delilleri listeleyin]
 1. Ek:
 • [Dilekçeye eklenen belgeleri listeleyin]

Gereğini arz ederiz.

[Davacının imzası]

[Avukatın imzası]

Tarih: [Tarih]

Not: Bu dilekçe örneği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Dilekçenizi hazırlarken kendi özel durumunuzu göz önünde bulundurmanız ve bir avukata danışmanız önemlidir.

Babalık davası ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. İstanbul Aile Avukatlarımız ile babalık davası sürecinde sizlere yardımcı oluyoruz. Aklınıza takılan soruları sormak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Babalık Davası

Babalık Görevini Yerine Getirmeme Olayı

 

Babalık görevi, bir babanın çocuğuna karşı maddi ve manevi açıdan sahip olduğu yükümlülükleri ifade eder. Bu yükümlülükler, çocuğa nafaka ödemeyi, onu yetiştirmeyi ve eğitmeyi, onunla sevgi ve ilgi dolu bir ilişki kurmayı kapsar.

Babalık görevini yerine getirmeme, bir babanın bu yükümlülüklerinden birini veya birkaçını yerine getirmemesi anlamına gelir. Bu durum, çocuğun maddi ve manevi açıdan zarar görmesine neden olabilir.

Babalık görevini yerine getirmeyen babalara karşı çeşitli yasal yollara başvurulabilir:

 • Nafaka davası: Anne, çocuk için babadan nafaka talep edebilir.
 • Velayet davası: Anne, babanın velayetini elinden almak için dava açabilir.
 • Babalık davası: Çocuk veya annesi, babanın kim olduğunu tespit etmek için dava açabilir.

babalık durumu nasıl açılır

Babalık Reddi Davası

 

Babalık reddi davası, bir erkeğin, evlilik içinde veya evlilik dışında doğan bir çocuğun babası olmadığını iddia ederek açtığı davadır. Bu dava, bir erkeğin bir çocuğa karşı yasal ve sosyal yükümlülüklerden kurtulmak için açtığı bir davadır.

Babalık reddi davası açabilecek kişiler:

 • Koca, evlilik içinde veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası olmadığını iddia ediyorsa.
 • Koca, çocuğun kendisinden olmadığını veya annenin gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde.
 • Çocuğun altsoyu, ana ve babası ve çocuğun gerçek babası olduğu iddiasında olan kişi, ancak dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde.

Babalık reddi davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

 • Davacı, dava açmadan önce bir avukata danışmalıdır.
 • Davacı, dava masraflarını karşılayabilecek maddi imkana sahip olmalıdır.
 • Davacı, babalık reddi davasının uzun ve stresli bir süreç olabileceğini bilmelidir.

Babalık reddi davasında deliller:

 • DNA testi
 • Tanık ifadesi
 • Fotoğraf ve belge

Babalık reddi davasının sonuçları:

 • Mahkeme, davacının iddiasını kabul ederse, davalı ile çocuk arasındaki soybağı sona erer.
 • Mahkeme, davacının iddiasını kabul etmezse, davalı ile çocuk arasındaki soybağı devam eder.

Babalık reddi davası ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul’da tecrübeli Aile Avukatlarımız ile sizlere hizmet veriyoruz. Babalık davası hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Hemen Ara