Aile HukukuÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

5 Kasım 20230

Çekişmeli boşanma davası, taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istemediği ya da boşanmanın fer’ileri olan malların paylaşımı, tazminat talepleri, nafaka miktarları, müşterek çocukların velayeti konusunda anlaşmazlığa düşmeleri sonucunda meydana gelir. Çekişmeli boşanma davası  TMK’de belirtilen boşanma sebeplerine dayandırılarak dava açılacaktır. Boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ: Önceden bilinmesi mümkün olmayan bir olay, evlilik birliğinin temelinden sarsmışsa boşanmanın genel sebebinden bahsedilir. Bu boşanma sebebi dolayısıyla dava açılması kusur şartına bağlı değildir. Temelden sarsılmada her iki eşinde kusursuz olduğu hallerde de açılır ama kusur önemsiz olduğu anlamına gelmez. Medeni Kanun md.  166/2 davalıya davacının kendisinden daha ağır kusurlu olduğunu ileri sürerek davaya itiraz hakkı tanımıştır. (TMK MD 166). Temelden sarsılma için gerekli 3 şart bulunur.

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ortak hayatı çekilmez hale getirmesi.
 • Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.

İstanbul Boşanma Avukatı konusunda önde gelen MET Hukuk Danışmanlık ile sizlere her konuda yardımcı oluyoruz. İstanbul’da Boşanma Avukatı arayanlar için iyi bir tercih olan Hukuk Büromuza sizleri de bekleriz.

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ: Özel boşanma sebepleri kusura dayanır. Davalı tarafın kusuru olmalıdır.

 • Zina: Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin karşı cinsten biriyle cinsi münasebette bulunması ile oluşur. Davaya hakkı olan eş, zina eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay ya da zina eyleminin yapılmasından itibaren 5 yıl içinde dava açabilir. Zinayı affeden eşin dava hakkı düşer. (TMK MD.161)
 • Hayata Kast ve Kötü Muamele: Bir eşin diğerini öldürme niyetini fiilleriyle açıklamasıdır. Bu fiiller eşi öldürmeye teşebbüs olduğu gibi intihara teşvik ya da eşin ölmemesi için yardımdan kaçınma gibi gerçekleşebilir. Kötü muamele de ise kusurlu eşin diğer eşin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik her türlü saldırıdır. Dava hakkı boşanma sebebini öğrenmeden başlayarak 6 ay ya da bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.  (TMK MD.162)
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Her iki durumda da ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi gereklidir. Küçük düşürücü suç evlilik sonrası işlenmiş olması gerekir. Eğer bu suç evlenmeden önce işlenip diğer eş de bu durumu bilmiyorsa durumu bilmeyen eş şartları sağlandığı müddetçe hata ve hileye dayanarak evliliğin iptalini ya da temelinden sarsılma sebebiyle boşanma davası açabilir. Haysiyetsiz hayat sürmede ise haysiyetsiz davranışın devamlı olarak yapılması ve bu davranışın boşanma sebebi sayılabilmesi için evlilik sırasında yapılıyor olması gerekir. Her iki boşanma sebebinde de dava hakkı süreye bağlanmamıştır, dava her zaman açılabilir.(TMK MD.163)
 • Terk: Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek ya da ortak konuttan haklı sebep olmadan ayrılmasıdır. Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ayrılık kararının olmaması gerekir. Evi terk eden eşin haklı bir sebebi olmaması gerekir. Terk en az 6 ay sürmüş olması gerekir. Terk eden eşe hakim veya noter tarafından eve dönmesi için ihtar çekilir eğer ihtara rağmen eş konuta dönmezse terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Boşanma davası açılabilmesi için terkin 4.ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz  ve ihtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.  ( TMK MD.164)
 • Akıl Hastalığı: (TMK MD.165)

-Akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde olması gerekir.

-Hastalığın iyileşilmeyeceğinin  sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması gerekir.

-Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayat çekilmez hale gelmesi.

Bu boşanma sebeplerine dayanarak hazırlanan dilekçe yetkili ve görevli aile mahkemesinin bulunduğu adliyelerdeki tevzi bürosuna verilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR? (YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME)

Boşanma davası, evliliği mahkeme kararıyla sona erdiren inşai nitelikte bir dava türüdür. Boşanma davası açma imkanı her iki eşe de eşit olarak tanınmıştır.Boşanma davasını açmak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için davayı eş ya da eşlerin açması gereklidir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi yoksa o yer  asliye hukuk mahkemesinde boşanma davası açılır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanmanın anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 türü bulunur.

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanmak için mutabık iken çekişmeli boşanmada taraflar arasında boşanma konusunda anlaşmazlık bulunur. Her iki boşanma türünde de ayrılık sebebine uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanır. Dilekçe taraflarca veya avukat aracılığıyla hazırlanabilir. Dilekçenin içerisinde ileri sürülen boşanma sebepleri, bu sebeplerin ispatı, varsa tanık ad soyad, mahkemece yazı yazılarak getirilmesi  istenen belgelere ve kayıtlara dair açıklamalar bulunmalıdır. Hazırlanan dilekçe yetkili ve görevli mahkemenin bulunduğu adliyedeki tevzi bürosuna verilir,harçlar ödenir.Dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanır. Bu şekilde dava açılmış olur.

Boşanma davası nasıl açılır konusunda daha detaylı bilgi almak için İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Hukuk Büromuza gelebilirsiniz. Boşanma Avukatlığı konusunda sizlere her konuda yardımcı olarak boşanma davası nasıl açılır ve daha fazla bilgiyi sizlere sunuyoruz.

 

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davası süreleri değişkenlik göstermektedir. Bu süreci etkileyen birçok faktör bulunur.

 • Dava türü: Çekişmeli davalar anlaşmalı davalara göre daha uzun sürebiliyor.
 • Dava yoğunluğu: Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak davanın süresi değişkenlik gösterebilir.
 • Çocukların durumu: Çocukların bakımı,velayeti ve diğer konuların ele alınması ile dava süreci uzayabilir.
 • Avukat durumu: Kişilerin davayı kendi değil de avukat yardımıyla yürütmesi işlerin daha hızlı yürütülmesine olanak sağlar.
 • Boşanma sebebi: Boşanmaya sebep olan konuda değişkenliğe sebep olabilir.
 • Dava konusu: Boşanmanın yanında nafaka,tazminat, mal paylaşımı gibi konuların dava süresini etkileyebilir.
 • İtiraz ve Temyizler: Dava sonucuna yapılan itirazlar ve temyizler de süreci uzatabilir.
 • Kusur: Tarafların kusur oranına göre dava süreci uzayıp kısalabilir.

BOŞANMAK İÇİN AVUKAT TUTMAK ŞART MI (AVUKAT OLMADAN BOŞANILIR MI)?

Avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Davanın ilerleyen aşamalarında hak kaybının olmaması, davanın eksiksiz ve hukuka uygun takip edilmesi için avukat tutulması daha iyi sonuçlar barındırabilir. Kişi avukatı kendi tutabileceği gibi isterse eğer barodan da ücretsiz avukat talep edebilir ve baro tarafından kişiye avukat atanır. Boşanma davalarında bir avukatınızın olması sizlere avantaj sağlayacaktır. İstanbul Boşanma Avukatı olarak sizlere yardımcı olarak boşanma davanızda haklarınızı koruyuyoruz.

BOŞANMA EN HIZLI NASIL OLUR?

Boşanmanın en hızlı olduğu dava türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Taraflar boşanmanın her konusunda anlaştıkları için dava süreci kısa oluyor. Çekişmeli boşanmada taraf taleplerinin niteliği ve niceliği dava süresinin uzayıp kısalmasında önemli faktördür.(Tarafların nafaka, tazminat talebi olmaması ya da velayet konusunda anlaşmaları gibi)

EŞLERDEN BİRİ BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR?

Anlaşmalı açılan boşanma davasında eşlerden birinin boşanmak istemediğini beyan ederse eğer dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Boşanmayı isteyip istememek davanın süresini etkilemektedir. Çekişmeli boşanma davasında kusur ön plana çıkar. Boşanmayı isteyen tarafın öne sürdüğü boşanma sebebi haklı sebebe dayanıyor ise (zina , şiddet, hayata kast)  hukuka uygun deliller ile de ispatlanmış ise boşanmaya karar verilebilir.  Kusurlu tarafın kusuru ispat edilirse boşanmak isteyip istememesinin bir önemi kalmaz ve boşanma kararı verilir.  Eşlerden birinin sevgisinin bitmediğini ve evliliğin devamını talep ettiği durumlarda  ise(talepte bulunan eşin kusurunun olmaması şartıyla) süreç değişebilir hatta dava reddedilebilir.

BOŞANMA DAVASINI KİM AÇARSA DAHA AVANTAJLI OLUR?

Boşanma davalarında davayı ilk açan değil, hangi tarafın kusurlu olduğu önem taşır. Az kusurlu eş daha avantajlı konuma gelebiliyor. Aynı zamanda mahkemeye sunduğu boşanma sebebi ve bu sebebi kanıtlamak için sunduğu delilleri ispatlayan taraf da avantajlı  konuma geçebiliyor. Çünkü boşanma davasının gidişatını tarafların evlilik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği belirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hemen Ara