Miras HukukuMiras İntikali Nasıl Yapılır (Gerekli Belgeler)

30 Mart 2024

Miras intikali, vefat eden bir kişinin malvarlığının yasal mirasçılarına geçmesi işlemidir. Bu işlem için yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Gerekli Belgeleri Toplamak:
 • Veraset İlamı: Mirasçıların kim olduğunu ve miras paylarını gösteren belgedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden alınır.
 • Nüfus Cüzdanları: Mirasçıların nüfus cüzdanlarının aslı veya onaylı sureti.
 • Tapu Belgesi: Miras kalan taşınmazlar için tapu belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi: Vergi dairesinden alınır ve doldurulur.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Ödeme Belgesi: Vergi dairesine ödenen verginin belgesi.
 1. Tapu Müdürlüğüne Başvurmak:

Yukarıdaki belgelerle birlikte, mirasçılardan birinin veya vekili aracılığıyla ilgili Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir.

 1. Başvurunun Değerlendirilmesi:

Tapu Müdürlüğü, başvuruyu ve belgeleri inceleyerek intikal işlemini gerçekleştirir.

 1. Harç ve Vergilerin Ödenmesi:

Miras intikal işlemi sırasında harç ve vergilerin ödenmesi gerekir. Bu harç ve vergiler şunlardır:

 • Tapu Harcı: Taşınmazın değerinin binde 4’ü oranında tapu harcı ödenir.
 • Veraset ve İntikal Vergisi: Miras kalan malvarlığının değerine göre veraset ve intikal vergisi ödenir.
 1. Tapu Belgesinin Düzenlenmesi:

Harç ve vergilerin ödenmesinin ardından tapu belgesi mirasçıların adına düzenlenir.

Miras İntikali İşlemini Kolaylaştırmak için:

 • Bir avukata danışabilirsiniz. İstanbul Miras Avukatı hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 • E-devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Miras İntikal İşlemi ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Mirasçılar, miras kalan malvarlığını kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Mirasın kabulü veya reddi için yasal süre 3 aydır.
 • Mirasın reddedilmesi halinde, mirasçı o mirasçıdan sonra gelen mirasçıya geçer.
 • Mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olması halinde dava açılabilir.

Miras İntikal İşlemi ile İlgili Faydalı Bilgiler:

 • Miras intikal işlemi için herhangi bir zaman sınırı yoktur.
 • Mirasçılar, miras kalan malvarlığını satmak veya kiraya vermek için tapu belgesinin düzenlenmesini beklemek zorunda değildir.
 • Mirasçılar, miras kalan malvarlığının üzerinde bulunan borçlardan da sorumludur.

Miras İntikali Nasıl Yapılır

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur

Miras intikali yapılmadığı takdirde bazı yasal ve pratik sonuçlar doğar. Bu sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

Yasal Sonuçlar:

 • Mirasçıların malvarlığı üzerinde hak sahibi olamaması: Miras intikali yapılmadığı sürece, mirasçılar miras kalan malvarlığı üzerinde yasal hak sahibi olamazlar. Bu durumda, mirasçılar malvarlığını satamaz, kiraya veremez, herhangi bir işlem yapamazlar.
 • Vergi cezaları: Miras intikalinin yasal süresi içerisinde yapılmaması halinde, vergi cezaları ile karşılaşılabilir.
 • Mirasçıların miras paylarının belirsizliği: Miras intikali yapılmadığı takdirde, mirasçıların miras payları resmi olarak belirlenmiş olmaz. Bu durum, mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir.

Pratik Sonuçlar:

 • Malvarlığının yönetilememesi: Miras intikali yapılmadığı sürece, miras kalan malvarlığı yönetilemez. Bu durum, özellikle kira geliri elde edilen gayrimenkuller veya bakıma ihtiyaç duyan varlıklar için sorun yaratabilir.
 • Mirasçıların hak kayıpları: Miras intikali yapılmadığı sürece, mirasçılar üçüncü kişilere karşı haklarını savunamazlar. Örneğin, miras kalan bir taşınmazın üçüncü kişiler tarafından haksız yere işgal edilmesi halinde, mirasçılar yasal yollardan haklarını talep edemezler.

Miras intikalinin yapılmaması halinde ne kadar süre sonra hak kaybı oluşur?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yıl içerisinde miras intikalini gerçekleştirmek zorundadır. Bu süre içerisinde miras intikali yapılmadığı takdirde, mirasçılar miras haklarını kaybederler.

Miras intikalinin yapılmaması halinde ne yapılmalıdır?

Miras intikalinin yapılmaması halinde, mirasçıların bir avukata danışarak gerekli yasal işlemleri başlatmaları gerekir. Miras intikali için gerekli belgeler şunlardır:

 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi
 • Nüfus cüzdanları
 • Vukuatlı nüfus kayıt örnekleri
 • Taşınmaz için tapu belgesi
 • Veraset ve intikal vergisi beyannameleri

İntikalinin yapılması için gerekli belgelerle birlikte, ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir.

MET Hukuk Danışmanlık olarak Tecrübeli Miras Avukatlarımız ile sizlere İstanbul’da hizmet vermekteyiz. Sizlerde miras intikali ve diğer konularda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Miras İntikali İçin Gerekli Belgeler

Miras İntikali İçin Gerekli Belgeler

 

Miras intikali işlemleri için gerekli belgeler, miras kalan malın türüne göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, en yaygın miras türleri için gerekli belgelerin bir listesini bulabilirsiniz:

Taşınmaz Miras:

 • Veraset ilamı: Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği.
 • İntikali talep edenin kimlik belgesi: T.C. kimlik kartı veya pasaportu.
 • Tapu senedi: Varsa, taşınmaza ait tapu senedi.
 • Veraset ve intikal vergisi ödendiğine dair belge: Vergi dairesinden alınan belge.
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi: Bina vasıflı taşınmazlarda gereklidir.

Taşınır Miras:

 • Veraset ilamı: Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği.
 • Mirasçıların kimlik belgeleri: T.C. kimlik kartı veya pasaportu.
 • Miras kalan taşınırların listesi: Listede her bir taşınmazın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmelidir.

Araç Miras:

 • Veraset ilamı: Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği.
 • Mirasçıların kimlik belgeleri: T.C. kimlik kartı veya pasaportu.
 • Zorunlu mali mesuliyet sigortası: Araç trafiğe çıkmadan önce yaptırılması zorunludur.
 • Ruhsat belgesi: Araca ait ruhsat belgesi.
 • Veraset ve intikal vergisi ödendiğine dair belge: Vergi dairesinden alınan belge.

Diğer:

 • Miras kalan banka hesapları için: Banka tarafından talep edilen belgeler.
 • Miras kalan hisse senetleri için: Şirket tarafından talep edilen belgeler.

Not:

 • Yukarıdaki liste genel bir listedir ve bazı durumlarda ek belgeler gerekebilir.
 • Belgelerin güncel ve eksiksiz olması önemlidir.
 • Miras intikal işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine veya Noterliklere başvurabilirsiniz.

 

Miras intikali ve miras davası sürecinde bir avukattan destek almanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Sizlerde bizimle iletişime geçerek tecrübeli Miras Avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Miras Avukatı İstanbul hizmetimiz için bizleri aramayı unutmayınız.

Hemen Ara