Miras HukukuMiras Paylaşımı (2024 Sözleşme Örneği)

3 Nisan 2024

Miras paylaşımı, vefat eden bir kişinin geride bıraktığı mal varlıklarının kanuni mirasçıları arasında belirli oranlarda paylaştırılması işlemidir. Bu süreçte birçok karmaşıklık ve belirsizlik olabilmektedir. Aşağıda, miras paylaşımı hakkında genel bilgiler ve bazı önemli noktalar yer almaktadır:

Mirasçıların Belirlenmesi:

 • Mirasçıların kimler olduğu, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen miras sırasına göre belirlenir.
 • Yasal mirasçılar, kanunla belirlenmiş yakın akrabalardır.
 • Miras bırakan, vasiyetname ile yasal mirasçıların dışında da mirasçı belirleyebilir.

Miras Paylarının Hesaplanması:

 • Mirasçıların her birinin alacağı pay, miras bırakanın kanuni mirasçılarına ve miras bırakanın eşine göre değişir.
 • Miras bırakanın eşinin miras payı, miras bırakanın diğer mirasçılarına ve malvarlığı rejimine göre değişmektedir.
 • Yasal mirasçılar arasında miras payları, kanunda belirtilen oranlarda paylaştırılır.

Mirasın Paylaşımı:

 • Mirasçılar, terekedeki malları kendi aralarında anlaşarak paylaşabilirler.
 • Anlaşma sağlanamazsa, miras paylaşımı için sulh hukuk mahkemesine dava açılabilir.
 • Mirasın paylaşımı sırasında mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergileri ödenmelidir.

Miras Paylaşımı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Miras bırakanın borçları da mirasın bir parçasıdır ve mirasçılar tarafından ödenmelidir.
 • Mirasçıların miras bırakanın alacaklarını da talep etme hakları vardır.
 • Miras paylaşımı sırasında mirasçıların birbirleriyle iyi niyetli ve uzlaşmacı davranmaları önemlidir.

Miras paylaşımı hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukata danışmanız oldukça önemlidir. MET Hukuk Danışmanlık olarak tecrübeli miras avukatlarımız ile İstanbul Beşiktaş’ta sizlere hizmet vermekteyiz.

Baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı

Baba Öldü Anne Sağ iken Miras Paylaşımı

Baba vefat ettiğinde, anne hala hayattaysa miras paylaşımı şu şekilde gerçekleşir:

Mirasçılar:

 • Eş: Babanın sağ kalan eşi mirasçıların arasındadır. Mirasın 1/4’ü eşin olur.
 • Çocuklar: Babanın tüm çocukları mirasçıdır. Mirasın kalan 3/4’ü çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Örnek:

 • Baba öldü ve 2 çocuğu ve eşi var.
 • Mirasın 1/4’ü (yani 1/4) eşin olur.
 • Mirasın kalan 3/4’ü (yani 3/4) 2 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılır. Her çocuk 3/8 (yani 37,5%) miras alır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

 • Babanın vefatından önce yaptığı vasiyetname, miras paylaşımını etkileyebilir.
 • Babanın evlilik dışı çocuğu varsa, o da mirasçıdır.
 • Babanın vefatından önce ölen çocuğu varsa, o çocuğun çocukları (yani torunlar) mirasçıdır.

Miras paylaşımı ile ilgili detaylı bilgi için:

 • Bir avukata danışabilirsiniz.
 • Türk Medeni Kanunu: URL Türk Medeni Kanunu madde 499-539’u inceleyebilirsiniz.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: URL Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Miras paylaşımı karmaşık bir konu olabilir. Bu nedenle, mirasçıların haklarını ve yükümlülüklerini öğrenmesi önemlidir. Bizimle iletişime geçerek hak ve yükümlülüklerinizi öğrenebilirsiniz.

kardeşler arası miras paylaşımı

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

Kardeşler arası miras paylaşım, miras bırakanın (muris) eşinin olup olmadığına ve anne babanın sağ olup olmadığına göre değişir.

Miras bırakanın eşi de mirasçıysa:

 • Eşin miras payı 1/2 olur.
 • Geri kalan 1/2 ise kardeşler arasında eşit paylaşılır.
 • Anne veya babadan biri sağ ise, her birinin miras payı 1/4 olur. Bu durumda kardeşlerin payı 1/2 – 1/4 – 1/4 = 1/4 olur.

Miras bırakanın eşi mirasçı değilse:

 • Anne veya babadan biri sağ ise, her birinin miras payı 1/4 olur.
 • Geri kalan 1/2 ise kardeşler arasında eşit paylaşılır.
 • Anne ve baba da hayatta değilse, mirasın tamamı kardeşler arasında eşit paylaşılır.

Örnekler:

 • Miras bırakanın eşi ve 2 kardeşi olsun. Eş mirasçıysa, eş 1/2, her bir kardeş ise 1/4 pay alır.
 • Miras bırakanın eşi ve 3 kardeşi olsun. Eş mirasçı değilse, anne veya babadan biri sağ ise her biri 1/4, her bir kardeş ise 1/6 pay alır.
 • Miras bırakanın eşi ve 4 kardeşi olsun. Eş mirasçı değilse ve anne baba da hayatta değilse, her bir kardeş 1/4 pay alır.

Diğer Hususlar:

 • Miras bırakan, vasiyetname ile miras paylarını farklı şekilde belirleyebilir.
 • Mirasçıların miras paylarını kabul etmeme hakları vardır.
 • Miras paylaşım ile ilgili anlaşmazlıklarda mahkemeye başvurulabilir.

tapuda miras paylaşımı nasıl yapılır

Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tapuda miras paylaşımı iki şekilde yapılabilir:

 1. Mirasçılar Arasında Anlaşma Sağlanması:
 • Tüm mirasçılar, miras kalan taşınmazın paylaşımı konusunda anlaşmaya varırsa, herhangi bir mahkeme kararı olmadan tapuda miras paylaşımı işlemini gerçekleştirebilirler.
 • Anlaşma yazılı bir Miras Paylaşım Sözleşmesi ile belgelenmelidir.
 • Sözleşmede, miras kalan taşınmazın hangi mirasçılara hangi paylarla kalacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Miras paylaşım sözleşmesi, tüm mirasçılar tarafından imzalanmalıdır.

Gerekli Belgeler:

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)
 • Mirasçıların nüfus cüzdanları
 • Taşınmazın tapu belgesi
 • Miras paylaşım sözleşmesi
 • Harç ve vergi ödemeleri
 1. Mirasçılar Arasında Anlaşma Sağlanamaması:
 • Mirasçılar arasında miras paylaşım konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan herhangi biri Sulh Hukuk Mahkemesinde miras paylaşımı davası açabilir.
 • Dava sonucunda mahkeme tarafından miras paylaşımı kararı verilecektir.
 • Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, tapuda miras paylaşımı işlemi gerçekleştirilebilir.

Gerekli Belgeler:

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)
 • Mirasçıların nüfus cüzdanları
 • Taşınmazın tapu belgesi
 • Miras paylaşımı davası sonuçlandıran mahkeme kararı
 • Harç ve vergi ödemeleri

Tapuda Miras Paylaşımı İşlemi:

 • Gerekli belgeler ile birlikte ilgili tapu dairesine başvuru yapılmalıdır.
 • Tapu dairesince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, miras paylaşımı işlemi gerçekleştirilir.
 • Miras paylaşım işlemi sonrasında, yeni tapu belgesi düzenlenir ve mirasçılara teslim edilir.

Tapuda Miras Paylaşımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Mirasçılar, paylaşım yapmadan önce bir avukata danışarak hukuki destek almaları tavsiye edilir.
 • Miras paylaşımı sözleşmesi, resmi şekilde düzenlenmelidir.
 • Miras paylaşım işlemi sırasında gerekli harç ve vergilerin ödenmesi gerekir.

Ayrıca:

 • Miras kalan taşınmazın üzerinde herhangi bir ipotek veya haciz varsa, miras paylaşımı işlemi yapılmadan önce bu durumun çözülmesi gerekir.
 • Mirasçılar, miras kalan taşınmazın değerini belirlemek için bilirkişi ekspertiz yaptırabilirler.

hisseli tapu miras paylaşımı

Hisseli Tapu Miras Paylaşımı

Hisseli tapu miras paylaşımı, birden fazla kişinin bir taşınmazın maliki olduğu durumlarda miras yoluyla payların devredilmesi işlemidir. Bu süreç, bazı yasal prosedürleri ve seçenekleri içerir.

Miras Paylaşımı Süreci:

 1. Veraset İlamı:
 • Mirasçılar, veraset ilamı alarak mirasın kimlere ve ne kadar payla kalacağını belirler.
 • Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemelerinden alınır.
 1. Mirasçılar Arasında Anlaşma:
 • Mirasçılar, veraset ilamında belirtilen paylar doğrultusunda tapudaki hisselerin paylaşımı konusunda anlaşabilir.
 • Anlaşma yazılı olarak yapılmalıdır.
 • Anlaşma, tapu sicil müdürlüğüne beyan edilerek tapuda gerekli değişiklikler yapılır.
 1. Mirasçılar Arasında Anlaşma Sağlanamaması:
 • Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, herhangi bir mirasçı sulh hukuk mahkemesinde miras paylaşımı davası açabilir.
 • Davada, bilirkişi incelemesi yapılarak taşınmazın değeri belirlenir.
 • Hakim, taşınmazın bölünmesine karar verebilir veya payların satışına ve bedellerinin mirasçılara dağıtılmasına hükmedebilir.

Hisseli Tapu Paylaşımı Seçenekleri:

 1. Payların Satışı:
 • Mirasçılar, hisselerini üçüncü kişilere satabilir.
 • Satış işlemi, tapu sicil müdürlüğünde yapılır.
 1. Payların Birleştirilmesi:
 • Bir veya birden fazla mirasçı, diğer mirasçıların paylarını satın alarak tapudaki hisseleri birleştirebilir.
 1. Ortak Kullanım:
 • Mirasçılar, taşınmazı ortak kullanmayı tercih edebilir.
 • Bu durumda, kullanım şartları yazılı bir anlaşmayla belirlenebilir.

Hisseli Tapu Miras Paylaşımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Mirasçılar, yasal haklarını ve süreçlerini bilmelidir.
 • Veraset ilamı ve tapu işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz olması önemlidir.
 • Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

kardeşler arasında miras paylaşım sözleşme örneği

Kardeşler Arasında Miras Paylaşım Sözleşmesi Örneği

 

Tarih: 2024-03-30

Yer: Ankara

Taraflar:

 • 1. Mirasçı: [Ad Soyad]
 • 2. Mirasçı: [Ad Soyad]
 • 3. Mirasçı: [Ad Soyad]

Giriş:

Bu sözleşme, [vefat eden kişinin adı soyadı] vefatı sonrası kalan terekenin mirasçıları arasında paylaşımına ilişkin olarak düzenlenmiştir.

Madde 1 – Terekenin Belirlenmesi:

Tereke, [vefat eden kişinin adı soyadı] vefatı ile mirasçılarına intikal eden tüm mal varlıklarını kapsar. Bu kapsamda;

 • [Taşınmazlar]
 • [Menkul mallar]
 • [Nakit paralar]
 • [Diğer hak ve alacaklar]

gibi tüm unsurlar terekeye dahildir.

Madde 2 – Miras Payları:

Mirasçılar, Türk Medeni Kanunu’nun 450. Maddesine göre yasal mirasçı sıfatıyla terekeye eşit paylarla iştirak edeceklerdir. Buna göre;

 • 1. Mirasçı: [Miras payı]
 • 2. Mirasçı: [Miras payı]
 • 3. Mirasçı: [Miras payı]

şeklinde miras payları belirlenmiştir.

Madde 3 – Miras Paylaşımı:

Terekedeki mallar, aşağıdaki şekilde mirasçılar arasında paylaşılacaktır:

 • [Taşınmaz 1]: [Mirasçı 1]’e
 • [Taşınmaz 2]: [Mirasçı 2]’ye
 • [Taşınmaz 3]: [Mirasçı 3]’ye
 • [Menkul mal 1]: [Mirasçı 1]’e
 • [Menkul mal 2]: [Mirasçı 2]’ye
 • [Menkul mal 3]: [Mirasçı 3]’ye
 • Nakit paralar: Mirasçılar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.
 • Diğer hak ve alacaklar: Mirasçılar arasında [paylaşım yöntemi]

Madde 4 – Anlaşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlık, Ankara Mahkemeleri tarafından çözümlenecektir.

Madde 5 – Yürürlük:

Bu sözleşme, taraflarca imzalanıp tarih atılmakla yürürlüğe girer.

[İmza]

[İmza]

[İmza]

Not:

 • Bu sözleşme örneğidir. Tarafların özel durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 • Miras paylaşımı yapmadan önce bir avukata danışmanız tavsiye edilir.
 • Sözleşmenin resmiyet kazanması için noterlikçe tasdik edilmesi gerekir.

Ek Bilgiler:

 • Miras paylaşım sözleşmesi, mirasçıların terekenin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmalarını sağlar.
 • Bu sözleşme ile mirasçılar, kanuni miras paylarından farklı bir paylaşım yapabilirler.
 • Miras paylaşım sözleşmesi, resmiyet kazanması için noterlikçe tasdik edilmesi gerekir.
 • Miras paylaşım sözleşmesi, tarafların karşılıklı rızası ile her zaman değiştirilebilir veya feshedilebilir.

 

İstanbul Miras Avukatı Hizmeti için bizimle iletişime geçebilir ve miras paylaşımı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Miras intikali nasıl yapılır, miras intikali yapılmazsa ne olur öğrenmek için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Miras davası nasıl açılır öğrenmek için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Hemen Ara