Gayrimenkul HukukuEv Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

16 Mart 2024

Ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Bu soruların hepsine cevap bulmak için yazımızı okuyabilirsiniz. Ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için bazı yasal gerekçelere ihtiyacı vardır. Bu gerekçeler Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarabileceği bazı durumlar şunlardır:

 • Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini süresinde ve eksiksiz olarak ödemezse, ev sahibi kiracıya ihtarname çekerek tahliyesini talep edebilir.
 • Kira sözleşmesinin feshi: Belirli süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi ve kiracı sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Fesih bildiriminin süresi ve şekli kanunda belirtilmiştir.
 • Gayrimenkulün satılması: Ev sahibi gayrimenkulü satarsa, yeni malik kira sözleşmesini feshederek kiracıyı çıkarabilir.
 • Ev sahibinin veya yakınlarının konut ihtiyacı: Ev sahibi, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ihtiyacı varsa kiracıyı çıkarabilir.
 • Gayrimenkulün yeniden inşası veya imarı: Gayrimenkulün yeniden inşası veya imarı nedeniyle tahliye kararı verilirse, kiracı evi boşaltmak zorundadır.

Ev sahibinin kiracıyı keyfi olarak çıkarması mümkün değildir. Yukarıda sayılan gerekçelerin varlığında bile ev sahibi, kiracıya ihtarname çekmek ve yasal yollardan tahliye davası açmak zorundadır.

Ev sahibi tarafından tahliye davası açılırsa, kiracı davaya itiraz etme hakkına sahiptir. Dava sonuçlanana kadar kiracı evde oturmaya devam edebilir.

Kiracıların haklarını korumak için kira sözleşmesini dikkatlice okuyup, imzalamadan önce tüm maddeleri anladıklarından emin olmaları önemlidir. Ayrıca, kira bedelinin ödemelerini her zaman belgeli olarak yapmaları ve ev sahibinden herhangi bir belge almadan herhangi bir ödeme yapmamaları da tavsiye edilir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı genellikle çıkaramaz. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sürenin bitimi kira sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelmez. Kira sözleşmesi, kiracı tarafından feshedilmediği sürece kendiliğinden 1 yıl daha uzar.

Ev sahibi, 1 yıllık kira sözleşmesi bittikten sonra kiracıyı çıkarmak için aşağıdaki şartlardan birinin oluşması gerekir:

 • Kiracı, kira bedelini ödememektedir.
 • Kiracı, kiralananı akde aykırı kullanmaktadır.
 • Kiracı, kiralanana önemli ölçüde zarar vermiştir.
 • Ev sahibi, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut ya da işyeri gereksinimi için kullanacaktır.
 • Ev sahibi, kiralananı yeniden inşa veya imar etmek istemektedir.

Ev sahibi, yukarıdaki şartlardan birinin oluşması halinde kiracıya ihtarname göndererek tahliyesini isteyebilir. İhtarnamede, tahliyenin istenme sebebi ve tahliye için tanınan süre açıkça belirtilmelidir. Kiracı, ihtarnamede belirtilen sürede kiralananı tahliye etmezse, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Ayrıca, kira sözleşmesinde “tahliye taahhütnamesi” yer alıyorsa, ev sahibi bu taahhütnameye dayanarak da kiracıyı tahliye edebilir. Tahliye taahhütnamesinde, kiracının belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğine dair beyanı yer alır.

Sonuç olarak, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi, kiracıyı her zaman çıkaramaz. Ev sahibinin, kiracıyı çıkarabilmesi için yukarıda belirtilen şartlardan birinin oluşması gerekir.

ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Ev sahibi, belirli koşullar sağlandığında kiracıyı “kendim oturacağım” gerekçesiyle çıkarabilir. Bu koşullar şunlardır:

 1. İhtiyaç Nedeni: Ev sahibinin, kendisi, eşi, altsoyu (çocukları, torunları), üstsoyu (anne babası, büyükanne ve büyükbabaları) veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerçek ve samimi bir konut ihtiyacı olması gerekir.
 2. Süre Koşulu: Kira sözleşmesi belirsiz süreliyse, ev sahibi kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren en az bir yıl sonra bu hakkını kullanabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise bu süre sözleşmenin bitiminden en az bir ay önce bildirilmesi gerekir.
 3. Bildirim Şekli: Ev sahibi, ihtiyacını yazılı bir şekilde kiracıya bildirmelidir. Bildirimde, ihtiyacın gerekçesi ve hangi tarihte tahliyenin istendiği açıkça belirtilmelidir.
 4. Tazminat Ödemesi: Ev sahibi, kiracının tahliyesini sağlarsa, kiracıya taşınma tazminatı ödemek zorundadır. Taşınma tazminatı, bir aylık kira bedeline eşittir.
 5. İstisnalar: Ev sahibinin başka bir konutu olması, kiracının tahliyesine engel değildir. Ancak, ev sahibi, tahliye edilen konutu üç yıl boyunca başka bir kiracıya kiralayamaz.
 6. Yasal Süreç: Ev sahibi ve kiracı arasında bu konuda anlaşmazlık olması halinde, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Önemli Notlar:

 • Ev sahibinin ihtiyacının gerçek ve samimi olup olmadığı mahkeme tarafından değerlendirilir.
 • Ev sahibi, kiracıyı “kendim oturacağım” gerekçesiyle çıkardıktan sonra evi üç yıl içinde başka bir kiracıya kiralarsa, kiracı tazminat talep edebilir.
 • Kiracının, ev sahibinin ihtiyacının gerçek ve samimi olmadığını düşündüğü durumlarda, yasal haklarını korumak için bir avukata danışması tavsiye edilir. İstanbul Kira Avukatı hizmeti için bizimle iletişime geçebilir ve konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Yeni ev sahibinin kiracıyı çıkarması, belirli şartların sağlanması halinde mümkündür. Bu şartlar Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesinde düzenlenmiştir.

Yeni ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için:

 • Taşınmazı satın almış olması gerekir.
 • Satın alma tarihinden itibaren 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmesi gerekir.
 • Bildirimden 6 ay sonra dava açarak tahliye talep etmesi gerekir.

Yeni ev sahibinin kiracıyı çıkarabileceği gerekçeler şunlardır:

 • Kendisinin, eşinin, altsoyunun veya üstsoyunun konut ihtiyacı olması
 • Konutu yeniden inşaa veya imar planı uygulaması nedeniyle onarılması
 • Konutun kiraya vermesinin kanunen yasaklanması

Eğer yeni ev sahibi bu şartları sağlayamazsa, kiracıyı evden çıkaramaz.

Kiracı, yeni ev sahibinin tahliye davasına karşı itiraz edebilir. İtirazın kabul edilebilmesi için kiracıya haklı bir gerekçe sunması gerekir.

Kiracı, tahliye davası açıldıktan sonra evden çıkmak zorunda değildir. Dava sonuçlanana kadar evde oturmaya devam edebilir.

Eğer dava yeni ev sahibi lehine sonuçlanırsa, kiracı evden çıkmak zorundadır.

Eğer dava kiracı lehine sonuçlanırsa, kiracı evde oturmaya devam edebilir.

Yeni ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklar mahkeme tarafından çözümlenir.

Daha fazla bilgi için deneyimli kira avukatlarımıza danışabilirsiniz.

ev sahibi evi satıyorum diye kiracıyı çıkarabilir mi

Ev Sahibi Evi Satıyorum Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Ev sahibi evi satıyor diye kiracıyı her zaman çıkaramaz. Kira sözleşmesi devam ediyorsa ve kiracı kira sözleşmesine uyuyorsa, ev sahibi kiracıyı sadece belirli haklı sebeplerle tahliye edebilir.

Ev sahibinin kiracıyı tahliye edebileceği haklı sebepler şunlardır:

 • Kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı olması.
 • Kiralananın yeniden inşası veya imarı
 • Kiralananın esaslı onarımı
 • Kiralananın kiraya verenin veya onunla birlikte oturan aile fertlerinin konut ihtiyacı için kullanılması
 • Kiraya verenin, kiralananı satması

Ev sahibi evi sattıktan sonra kiracıyı tahliye edebilmek için:

 • Evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ihtar çekmelidir.
 • İhtardan 6 ay sonra tahliye davası açmalıdır.
 • Ya da kiracının sözleşme bitimini bekleyerek sözleşme bitiminden itibaren 1 ay içinde direkt tahliye davası açabilir.

Kiracı, ev sahibinin tahliye davasına karşı itiraz edebilir.

Eğer ev sahibi, tahliye için haklı bir sebep sunamıyorsa, kiracı mahkemeden tahliye davasının reddedilmesini talep edebilir.

Kiracının evi boşaltması için:

 • Mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesi
 • Tahliye kararının kesinleşmesi
 • Yasal tahliye süresinin geçmesi

gereklidir.

Eğer ev sahibi, kiracıyı yasal yollara başvurmadan evden çıkarmaya çalışırsa, kiracı yasal haklarını kullanabilir. Kiracı Hakları nedir, öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

ev sahibinin başka evi varsa kiracıyı çıkarabilir mi

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Ev sahibinin başka evi olması, kiracıyı çıkarmak için tek başına yeterli bir sebep değildir. Ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için haklı bir sebebi olması gerekir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibi aşağıdaki durumlarda kiracıyı çıkarabilir:

 • Kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konutun kullanımı
 • Konutun yeniden inşası veya imarı
 • Konutun esaslı onarımı
 • Ticarethanede önemli ölçüde onarım veya değişiklik yapılması
 • Kiraya verenin, konutu satması

Ev sahibi, yukarıdaki sebeplerden birine dayanarak kiracıya ihtarname gönderebilir. İhtarnamede, tahliye sebebi ve tahliye için verilen süre belirtilmelidir. Tahliye süresi, sebebe göre 6 ay ile 1 yıl arasında değişir.

Eğer ev sahibi, başka evi varken “kendisi için konutun kullanımı” sebebini öne sürerek kiracıyı çıkarmak isterse, kiracı bu duruma itiraz edebilir. Kiracı, ev sahibinin başka evi olduğunu ve bu nedenle tahliye sebebinin haklı olmadığını mahkemeye bildirebilir.

Mahkeme, ev sahibinin ihtiyacını ve kiracıya uygun başka bir konut bulma imkanını göz önünde bulundurarak bir karar verecektir. Eğer mahkeme, ev sahibinin ihtiyacının daha ağır bastığına kanaat getirirse, kiracıyı tahliye edebilir.

Sonuç olarak, ev sahibinin başka evi olması, kiracıyı çıkarmak için kesin bir engel değildir. Ev sahibinin haklı bir sebebi olması ve bunu ispat etmesi gerekir.

Ayrıca:

 • Kira sözleşmesinde tahliye şartları belirtilmiş olabilir. Bu şartlar, kanuni düzenlemelerden farklı olabilir.
 • Kiracı, tahliye davasına karşı itiraz edebilir ve dava süresince evde oturmaya devam edebilir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. İstanbul Kira Avukatı alanındaki tecrübeli avukatlarımıza kira haklarınız ve detaylı bilgi için danışabilirsiniz. MET Hukuk olarak her daim sizlerin haklarını savunmak için çalışıyoruz. Bizleri arayarak bilgi alabilirsiniz.

sozlesme olmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi

Sözleşme Olmadan Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Hayır, sözleşme olmadan ev sahibi kiracıyı keyfi olarak çıkaramaz. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) açıkça belirtilmiştir.

Sözleşmesiz Kira İlişkisi:

 • Yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olmasa bile, kira ilişkisi var kabul edilir.
 • Ev sahibi, kira ilişkisini ispatlayabilirse, kiracının tahliyesini talep edebilir.
 • İspat için kira ödemelerini gösteren banka hesap dökümleri, tanık beyanları gibi deliller kullanılabilir.

Sözleşmesiz Kiracıyı Çıkarma Nedenleri:

 • Haklı sebep: Ev sahibi, TBK’da belirtilen haklı sebeplerin varlığında kiracıyı çıkarabilir. Bu sebepler şunlardır:
  • Evi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut gereksinimi
  • Evin yeniden inşası veya imarı
  • Evin esaslı onarımı
  • Kiraya verenin, kiralananın normal kullanımı dışında bir sebeple kullanma ihtiyacı
  • Kiracı tarafından kira bedelinin ödenmemesi
  • Kiracı tarafından kiralananın önemli ölçüde zarara uğratılması
  • Ahlak kurallarına aykırı davranılması
  • Kiraya verenin, kiralananı üçüncü kişiye satması
 • Haklı sebep olmadan tahliye: Haklı sebep olmadan yapılan tahliyelerde kiracı, tazminat talep edebilir.

Süreç:

 • Ev sahibi, tahliye davası açmadan önce kiracına ihtarname göndermelidir.
 • İhtarnamede, tahliye sebebi ve tahliye için tanınan süre belirtilir.
 • Kiracı, ihtarnameye itiraz edebilir.
 • Tahliye davası, sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

Öneriler:

 • Sözleşmesiz kira ilişkisine girmekten kaçınmak en iyisidir.
 • Yazılı kira sözleşmesi yapılması hem ev sahibi hem de kiracı için hakların korunması açısından önemlidir.
 • Sözleşmede, tahliye şartları ve tazminat hükümleri açıkça belirtilmelidir.
 • Sorun yaşanması halinde, bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

İstanbul Kira Avukatı hizmetimizle kiracı haklarınız ve yukarıda bulunan tüm sorular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ara