Miras HukukuMiras Davası Nasıl Açılır

14 Ocak 2024

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras davaları, mirasçılar arasında mirasın paylaşımı veya mirasın geçerliliğiyle ilgili anlaşmazlıkların çözümüne yönelik açılan davalardır. Miras davası açmak isteyen kişiler, aşağıdaki adımları takip edebilirler:

 1. Yetkili ve Görevli Mahkemeyi Belirlemek:

Miras davaları için görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeridir. Miras bırakanın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa, mirasın büyük kısmının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

 1. Dava Dilekçesini Hazırlamak:

Dava dilekçesinde, davacının ve davalıların kimlik bilgileri, miras bırakanın kimlik bilgileri ve ölüm tarihi, mirasın içeriği ve dava konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almalıdır. Dilekçeye, mirasçılık belgesi, ölüm belgesi ve varsa vasiyetname gibi deliller de eklenmelidir.

 1. Dava Dilekçesini Mahkemeye Sunmak:

Dava dilekçesi, yetkili mahkemeye sunulur ve dava harcı ödenir.

 1. Dava Süreci:

Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından, mahkeme davalıları tebligat yoluyla duruşmaya çağırır. Duruşmada, taraflar ve tanıklar dinlenir ve deliller incelenir. Mahkeme, delillerin değerlendirilmesi sonucunda bir karar verir.

Miras Davalarının Türleri:

 • Mirasın Paylaşılması Davası: Mirasçıların mirasın paylaşımı konusunda anlaşamaması halinde açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Mirasçılık belgesinin hatalı veya hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler tarafından açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin geçersiz olduğunu düşünen kişiler tarafından açılan davadır.
 • Tenkis Davası: Miras bırakanın, yasal mirasçılarının saklı paylarını ihlal edecek şekilde vasiyette bulunması halinde açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Bir malın mirasçılara değil de üçüncü bir kişiye ait olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan davadır.

Miras Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Miras davaları, hukuki açıdan karmaşık davalardır. Bu nedenle, miras davası açmadan önce bir avukata danışılması tavsiye edilir.
 • Miras davalarında zamanaşımı süresi, mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.
 • Miras davalarında, mirasın paylaşımı yapılırken mirasçıların yasal miras payları dikkate alınır.
 • Miras davalarında, mirasın paylaşımı sırasında mirasçılar arasında anlaşma sağlanırsa, mahkeme bu anlaşmayı homologasyon kararı ile onaylar.

Miras Davası ile İlgili Faydalı Kaynaklar:

 • Türk Medeni Kanunu
 • Miras Hukuku Yönetmeliği
 • Adalet Bakanlığı Miras Bilgilendirme Sistemi

Ayrıca, miras davaları ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışabilirsiniz. Tecrübeli miras avukatlarımız ile MET Hukuk Danışmanlık olarak sizlere İstanbul’da hizmet veriyoruz sizlerde bizimle iletişime geçerek miras davaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Baba sağ iken miras davası açılır mı

Baba Sağ İken Miras Davası Açılır mı

Hayır, baba sağ iken miras davası açılamaz. Miras, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının yasal mirasçılarına geçmesidir. Miras bırakan kişi sağ olduğu sürece mirasçılar miras üzerinde hak sahibi olamazlar ve bu nedenle miras davası açamazlar.

Baba sağ iken mirasla ilgili bazı işlemler yapılabilir. Örneğin, baba vasiyetname düzenleyebilir veya malvarlığının bir kısmını bağışlayabilir. Ancak bu işlemler miras davası açma anlamına gelmez.

Baba öldükten sonra mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olması halinde miras davası açılabilir. Miras davası, mirasın paylaşımı, mirasçılık belgesinin iptali, vasiyetnamenin iptali gibi çeşitli konularda açılabilir.

Miras davası açmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Miras bırakan kişinin ölmesi
 • Mirasçıların yasal mirasçı olması
 • Mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olması

Miras davası açmak isteyen kişiler, yetkili ve görevli mahkemeye dava dilekçesi sunmalıdır. Dava dilekçesinde, davacının ve davalıların kimlik bilgileri, miras bırakanın kimlik bilgileri ve ölüm tarihi, mirasın içeriği ve dava konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almalıdır. Dilekçeye, mirasçılık belgesi, ölüm belgesi ve varsa vasiyetname gibi deliller de eklenmelidir.

Miras davaları, hukuki açıdan karmaşık davalardır. Bu nedenle, miras davası açmadan önce bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Mirasın hükmen reddi davası

Mirasın Hükmen Reddi Davası

Mirasın hükmen reddi davası, mirasçıların, mirasın borca batık olması ve miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması durumunda, mirası reddetmiş sayılmalarını talep ettikleri davadır.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının Şartları:

 • Mirasbırakanın ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olmalıdır.
 • Mirasçılar, mirasın hükmen reddedilmiş sayılmasını talep etmelidir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının Görevli ve Yetkili Mahkemesi:

Mirasın hükmen reddi davasının görevli mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeridir. Miras bırakanın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa, mirasın büyük kısmının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının Süresi:

Mirasın hükmen reddi davası açmak için herhangi bir süre bulunmamaktadır. Mirasçılar, mirasın borca batık olduğunu her zaman öğrenebilir ve bu durumda mirası hükmen reddetmiş sayılabilirler.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının Sonuçları:

Mirasın hükmen reddi davası kabul edilirse, mirasçılar mirasın reddedilmiş sayılırlar ve mirasın borçlarından sorumlu tutulmazlar. Miras, miras bırakanın yasal mirasçılarına geçer.

Miras Avukatı İstanbul

Miras Avukatı İstanbul

Miras davaları yukarıda da belirtildiği gibi karmaşık ve uzun süren davalardır. Miras davası sürecinde bir avukattan destek almak sizler için faydalı olacaktır. Dava sürecinin takibi ve haklarınızın savunulması için bir avukatla anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Miras Avukatı İstanbul’da sıkça ihtiyaç duyulan avukatlardandır. MET Hukuk Danışmanlık olarak sizlere deneyimli Miras Avukatı arkadaşlarımızla İstanbul’da hizmet veriyoruz. Sizlerde Miras Avukatı İstanbul hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

 

Miras davası ne kadar sürer, reddi miras davası nedir gibi sorularınıza yanıt arıyorsanız bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.

Hemen Ara